Boycott G4S Sweden 0

Boycott G4S Sweden

61 people have signed this petition. Add your name now!
Boycott G4S Sweden 0 Comments
61 people have signed. Add your voice!
61%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Stoppa upphandlingen, låt inte folkrättsförbrytare vakta våra skolor!

Malmö kommun anlitar det multinationella företaget G4S för bevakning av skolor, förskolor, vårdboenden och andra offentliga inrättningar. Samtidigt är G4S inblandade i en rad folkrättsbrott i Palestina. De utrustar Israels militära vägspärrar och kontrollstationer vid den olagliga muren på Västbanken, där palestinier trakasseras dagligen. De utför väpnad bevakning i israeliska bosättningar på ockuperad mark, levererar utrustning till israeliska polisstationer och fängelser där politiska fångar enligt flera människorättsorganisationer misshandlas och torteras, och framhäver i sin reklam att deras produkter användes av den israeliska militären under dess massaker på mer än 1400 Gazabor 2008-2009.

Vi kräver att Malmös kommunpolitiker inte förnyar avtalet med G4S när det löper ut i 2014. Inget kommunalt samröre med och inga skattepengar till företag som är inblandade i brottslig verksamhet!


Stop the contract, do not let the law violators guard our schools!

Malmö municipality uses the multinational company G4S for coverage of schools, kindergartens, nursing homes and other public facilities. Meanwhile, G4S is involved in a number of crimes under international law in Palestine. The company equips Israeli military roadblocks and checkpoints in the illegal wall in the West Bank, where Palestinians are harassed daily. They carry out an armed guard in Israeli settlements on occupied lands, supplying equipment to the Israeli police stations and prisons where political prisoners, according to several human rights organizations, beaten and tortured, and emphasize in their advertising that their products were used by the Israeli military during the massacre of more than 1,400 Palestinians in Gaza war in 2008 -2009.

We demand that Malmö'smunicipalitypoliticians do not renew the contract with G4S when it expires in 2014. No municipal involvement with, and no tax money to companies that are involved in criminal activities!

Links

Share for Success

Comment

61

Signatures