Petitie tot intrekking van het ontslag van pastoor Rudy Borremans

Lode Quintens
Anonymous 0 Comments
101 Signatures Goal: 250

Petitie gericht aan kardinaal Danneels, hulpbisschop De Bie, de bisschopsraad van het aartsbisdom en de beleidsploeg van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen Eminentie, Excellentie, Monseigneur, Hoogeerwaarde, Ondergetekenden, (Leden van de Parochieploeg, de Kerkraad en de Parochieraad van Everberg Bestuursleden van de christelijke parochiale verenigingen van Everberg, de koster, de lectoren, de catechisten, de medewerkers van Broederlijk Delen van Everberg, parochianen van Everberg en Groot-Kortenberg) zijn eensgezind om te verkondigen dat priester Rudy Borremans zijn taak als pastoor van Everberg sinds zijn benoeming, ondanks de aanvankelijke moeilijkheden inzake de pastoriekeuze, heeft vervuld op een wijze die bij iedereen respect afdwingt en niet-kerkelijken en jongeren terug wist aan te spreken en te motiveren. vragen daarom dringend om een intrekking van het ontslag van priester Rudy Borremans als pastoor van Everberg en dringen er op aan dat de problemen die ontstonden na zijn benoeming en de gevolgen die dit meebracht, worden besproken met een christelijke ingesteldheid met alle betrokkenen en dat hiervoor een beroep wordt gedaan op een bemiddelaar die als opdracht krijgt een oplossing uit te werken die voor iedereen aanvaardbaar is. Een ontslag van priester Rudy Borremans leidt tot een situatie die alleen maar verliezers kent: de betrokken parochies, de Federatie Kortenberg, het dekenaat Herent, maar ook alle andere betrokken kerkelijke overheden en zeker de betrokken pastoors, waarbij de kerk als instelling een belangrijk gezichtsverlies leidt en een onherstelbare schade bij gelovigen kan teweegbrengen.

Sponsor

Petitie op verzoek van de leden van de Parochieploeg, de Kerkraad en de Parochieraad van Everberg, de bestuursleden van de christelijke parochiale verenigingen van Everberg, de koster, de lectoren, de catechisten, de medewerkers van Broederlijk Delen van Everberg, de parochianen van Everberg en Groot-Kortenberg.

Links

http://www.everberg.tk

Comment

101

Signatures

 • 10 years ago
  Sabrina Goossens Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Penninckx Italy
  10 years ago
 • 10 years ago
  Penninckx Italy
  10 years ago
 • 10 years ago
  Yves Quintens Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Sien Beyens Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Sylvie Trappeniers Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Christine Ottermans Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Puelinckx Roland Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  michel tops Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Anke Vander Elst Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Paul Huygen Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  Emiel Peeters Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Hap Sylvie Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Trappeniers Belgium
  10 years ago
 • 10 years ago
  Marina De Backer Belgium
  10 years ago
See More