Martin Breskvar 0

Za boljši Unicef

310 people have signed this petition. Add your name now!
Martin Breskvar 0 Comments
310 people have signed. Add your voice!
62%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Poziv civilne iniciative 'Za boljši Unicef' 


Unicef Slovenija zainteresitrani javnosti ter svojim članom še vedno ni posredovalo konkretnih obrazložitev v zvezi z netransparentnim delovanjem in domnevnimi kršitvami, na katere se že leta opozarja. O nepravilnostih pričajo dokumenti, ugledni pravniki, inšpektorji in protikorupcijska komisija, Unicef pa vztrajno zatrjuje, da je bilo njihovo delovanje legalno in transparentno. 

Zaradi zaskrbljenosti nad netransparentnim poslovanjem, dejstvom, da že skoraj dve leti ni bila sklicana skupščina društva, nedavnimi kadrovskimi spremembami ter kategoričnim zanikanjem očitanih nepravilnosti in politike pometanja pod preprogo, smo člani civilne iniciative 'Za boljši Unicef' mnenja, da je potrebno izvesti naslednje korake: 

1. čimprej sklicati skupščino društva 

2. razpustiti vse izvoljene organe društva ter izvoliti nove, neodvisne in kredibilne ljudi 

3. izvesti izredno revizijo finančnega poslovanja in javnosti predložiti izsledke le-te 

Menimo, da preden bodo izvedeni omenjeni koraki, do statusnega preoblikovanja v fundacijo ne sme priti. 

S tem pismom izražam podporo Civilni iniciativi, da pozove člane društva k čimprejšnjemu sklicu skupščine UNICEF-a Slovenije in dovoljujem, da se moja podpora tudi javno objavi.

Hvala, ker Vam ni vseeno! 

Z odličnim spoštovanjem, 

člani civilne iniciative 'Za boljši Unicef'

POZIV ČLANOM DRUŠTVA: Ker izvoljeni organi društva skupščine očitno kljub obljubi še nimajo namena sklicati, je edina možnost, da sklic skupščine zahtevajo člani sami, skladno s 3. odstavkom 25. člena statuta Društva UNICEF Slovenija. Vse člane društva zato javno pozivamo, da nam v roku 14 dni pošljejo svoje soglasje k sklicu izredne skupščine na naslov Martin Breskvar, Tesovnikova 74c, 1000 Ljubljana. Poleg tega Vas pozivamo, da skladno z 61. členom statuta zraven pošljete tudi zahtevo za odpoklic članov izvršilnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča Društva Unicef Slovenija. V kolikor je mogoče, Vas prosimo, da soglasju priložite tudi potrdilo o zadnji plačani letni članarini.   

Civilni iniciativi 'Za boljši Unicef' se lahko pridružite na www.ipetitions.com/petition/BoljsiUnicef, lahko pa postanete tudi oboževalci Facebook strani 'Za boljši Unicef', kjer bomo redno objavljali potek aktivnosti in kjer je na voljo tudi vzorčni obrazec za soglasje k sklicu skupščine in odpoklicu organov društva.

INFORMACIJE ZA ZAINTERESIRANE NEČLANE: Kdor bi želel postati član društva, da bi lahko zahteval sklic skupščine in odpoklic organov, se lahko obrne na info@unicef.si in prosi, da mu pošljejo v podpis pristopno izjavo in položnico za plačilo letne članarine. V primeru, da se na Vaše pozive UNICEF ne bi odzval, nas prosimo obvestite in posredovali Vam bomo nadaljna navodila.

Za vse informacije smo Vam na voljo na BoljsiUnicef@hotmail.com.

OBVESTILO: Obrazec za sklic skupščine je objavljen tukaj!

PODPIS PETICIJE JE BREZPLAČEN! Podpisnike peticije opozarjamo, da člani iniciative ne zbiramo nobenih finančnih prispevkov. Po podpisu peticije se Vam sicer lahko odpre stran, na kateri Vas vabijo, da prispevate, vendar te prispevke zbira stran, na kateri naša peticija gostuje in ne mi. Tega prispevka Vam NI treba plačati! Hvala za razumevanje!

Sponsor

Civilna iniciativa 'Za boljši Unicef'

Links

Share for Success

Comment

310

Signatures