Етика на Психолога (Не на Закон за психологията или Държавен регистър)

Georgi Dinchev
Georgi Dinchev 0 Comments
84 Signatures Goal: 5,000

Екипът на Psychology-BG.com (най-старата приложна психологическа структура на психолозите в най-новата история на България) стартира петиция "Етика на Психолога", чиято цел е по своеобразен начин да подкрепи настоящите протести на гражданското общество в България! 

Ние смятаме, че като психолози всеки един от нас трябва да прецени през призмата на своята психологическа школа или специалност своята етична принадлежност при осъществяването на психологическо консултиране или тестиране.

Ние смятаме, че за да имаме частна практика като психолог в България е наистина трудна задача и предварително насърчаваме всеки колега да не се отказва. Ние смятаме, че най-важното нещо за да имаме частна практика като психолог е да ползвме добрите практики, които сме научили в специалността, курса или школата, която практикуваме и най-важното - да имаме доверието на нашите клиенти.

Засега в България няма закон за психологията или държавен регистър, нашият екип е против това решение и работим твърдо в тази посока, тъй като смятаме, че още един лиценз и държавна комисия ще дойдат в повече.

Ние смятаме, че психологията е свободна професия и всеки психолог може сам да практикува професията си в рамките на неговата школа, сдружениe или асоциация, в която членува. Всички психолози от безброй психологическите НПО говорят за единен регистър в последните 10 години, но за нас това е безсмислено.

Затова смятаме, че нашата професионална ЕТИКА трябва да бъде водеща и ако ние самите като психолози не притежаваме такава - няма регистър или закон който може да ни легитимира.

Links

Comment

84

Signatures

 • 4 years ago
  Veselinka Kaneva
  4 years ago
 • 4 years ago
  Иван Димитров Драгостинов Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Julia Ileva Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Slava Marinova Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Людмила Павлова Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Димитринка Радкова Радева Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Lazarina Tileva Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Екатерина Христова Воденичарова Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Ivanka Zaharieva United Kingdom
  4 years ago
 • 4 years ago
  Ivanka Zaharieva United Kingdom
  4 years ago
 • 4 years ago
  Капка Калибацева Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Kristina Deshkova Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Viara Doncheva Greece
  4 years ago
 • 4 years ago
  Polina Balkanska Bulgaria
  4 years ago
 • 4 years ago
  Десислава Гагова Bulgaria
  4 years ago
See More