Kristina Nikolic 0

BEZUSLOVAN UPIS IV GODINE STUDIJA (STARI PROGRAM)!

85 signers. Add your name now!
Kristina Nikolic 0 Comments
85 signers. Almost there! Add your voice!
85%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

MOLE SE STUDENTI FILOLOÅ KOG FAKULTETA U BEOGRADU,SA VALIDNIM INDEKSIMA,DA POTPIÅ U PETICIJU ZA ODOBRENJE BEZUSLOVNOG UPISA IV GODINE STUDIJA(STARI PROGRAM) BEZ OBZIRA NA ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU BROJA POLOŽENIH ISPITA IZ PRVE,DRUGE ILI TREÄ

Share for Success

Comment

85

Signatures