Wesley Hollander 0

Nee tegen bewaarplicht

860 signers. Add your name now!
Wesley Hollander 0 Comments
860 signers. Almost there! Add your voice!
86%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De Nederlandse Regering wil een bewaarplicht invoeren voor ISP's in Nederland, waardoor de privacy van een groot deel van de burgers risico loopt, niet alleen door overheidscontrole zonder aanleiding maar ook omdat niet te garanderen is dat deze informatie niet uitlekt als een gevolg van slechte beveiliging. Daarnaast zorgt deze plicht voor enorme kosten, die worden doorberekend aan de klant. In een democratie horen dit soort praktijken niet thuis. Het excuus van terrorismebestrijding en zware criminaliteit kan niet gebruikt worden om een logboek van 18 maanden van persoonlijke activiteiten van elke burger bij te houden, net zo min als dat er niet zonder reden een observatieagent voor de deur van iedere burger mag staan, om te kijken waar hij/zij heen gaat. Voor mij, en een ieder die deze petitie tekent, is het dan ook logisch om aan te geven dat hier de grens van privacy te ver wordt overschreden, en de bewaarplicht niet mag worden ingevoerd.

Share for Success

Comment

860

Signatures