Nee tegen bewaarplicht

Wesley Hollander
Wesley Hollander 0 Comments
860 Signatures Goal: 1,000

De Nederlandse Regering wil een bewaarplicht invoeren voor ISP's in Nederland, waardoor de privacy van een groot deel van de burgers risico loopt, niet alleen door overheidscontrole zonder aanleiding maar ook omdat niet te garanderen is dat deze informatie niet uitlekt als een gevolg van slechte beveiliging. Daarnaast zorgt deze plicht voor enorme kosten, die worden doorberekend aan de klant. In een democratie horen dit soort praktijken niet thuis. Het excuus van terrorismebestrijding en zware criminaliteit kan niet gebruikt worden om een logboek van 18 maanden van persoonlijke activiteiten van elke burger bij te houden, net zo min als dat er niet zonder reden een observatieagent voor de deur van iedere burger mag staan, om te kijken waar hij/zij heen gaat. Voor mij, en een ieder die deze petitie tekent, is het dan ook logisch om aan te geven dat hier de grens van privacy te ver wordt overschreden, en de bewaarplicht niet mag worden ingevoerd.

Comment

860

Signatures

 • 5 years ago
  P.J.Taal Netherlands
  5 years ago
 • 8 years ago
  xxkevfgm Australia
  8 years ago
 • 8 years ago
  C.J.W. van Dalfsen Netherlands
  8 years ago
 • 10 years ago
  Cecilia van polanen Petel Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  simon coenen Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  Jos Deli Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  vrans Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  otten Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  Giel van Schijndel Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  j vd gouw Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  yerx Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  Frits van Laar Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  Bas Anneveld Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  ruud Netherlands
  10 years ago
 • 10 years ago
  Daan Kramer Netherlands
  10 years ago
See More