James Soulsby

Behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor

956 signers. Add your name now!
James Soulsby
956 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De Duivenvoordecorridor is het open strandwallenlandschap tussen de bebouwing van Voorschoten en Leidschendam en tussen de Vliet en de spoorlijn Den Haag - Leiden. In de corridor vinden we een landschap van grasland, monumentale boerderijen en bomenlanen rond het opgaande bos van de buitenplaats Duivenvoorde. De strandwallen zijn al bewoond sinds hun ontstaan, na de laatste ijstijd. De corridor herbergt grote cultuurhistorische waarden en grote natuurwaarden. Zo maakt de corridor bijvoorbeeld deel uit van het Kroonjuweel Cultureel Erfgoed tussen Den Haag en Leiden en ook van het grootste Beschermd Dorpsgezicht in Nederland. De Duivenvoordecorridor maakt daarnaast ook deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (het Nationaal Natuur Netwerk). Het is de enige plek in Zuid-Holland waar het Groene Hart nog in open verbinding met de duinen en de kust staat.

Het rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten willen de Duivenvoordecorridor behouden als open landschap en als buffer tussen de Haagse en de Leidse agglomeratie, om te voorkomen dat die stedelijke gebieden aan elkaar vastgroeien. De bedoeling is het oorspronkelijke landschap in de corridor te herstellen. Daarom zijn enkele tientallen hectares kassen uit de corridor verwijderd. Om de kosten daarvan voor een deel te dekken mocht er beperkte woningbouw in de corridor plaatsvinden. In de loop der jaren bleek beperkte woningbouw niet voldoende geld op te brengen, zodat beide gemeenten samen nu plannen hebben voor honderden woningen midden in de Duivenvoordecorridor. De onderaan genoemde twaalftal organisaties probeert uitvoering van die plannen te voorkomen en alternatieven te ontwikkelen.


Ondergetekende dringt eropaan, dat:

  • de Duivenvoordecorridor behouden blijft en het oorspronkelijke landschap hersteld wordt;
  • de cultuurwaarden en de natuurwaarden gerespecteerd en versterkt worden;
  • er in de Duivenvoordecorridor zo min mogelijk - en liefst helemaal niet - gebouwd wordt;
  • de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hun huidige plannen voor de bouw van honderden woningen in de Duivenvoordecorridor dus in heroverweging nemen.


Dank, namens

Share for Success
956

Signatures