Afrohah Abd Hamid 0

Bebanan Bayaran Tempat Meletak Kenderaan Penjawat Awam di Kompleks E

325 people have signed this petition. Add your name now!
Afrohah Abd Hamid 0 Comments
325 people have signed. Add your voice!
33%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Kompleks E, Putrajaya merupakan antara kompleks pentadbiran awam terbesar berbanding kompleks yang lain di Putrajaya. Ianya menempatkan tiga buah kementerian dan tiga buah jabatan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia; Kementerian Kesihatan Malaysia; Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air; Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan; Jabatan Waqaf, Zakat dan Haji; dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.


Dengan kapasiti pejabat kerajaan yang melibatkan kakitangan yang ramai di samping pelawat dan pelanggan yang tidak putus-putus, tempat meletak kenderaan menjadi isu utama bukan sahaja kepada pelanggan dan pelawat yang datang ke kompleks E, malahan juga buat penjawat awam yang bertugas. Tempat meletak kenderaan yang tersedia di aras bawah adalah amat terhad dan majoriti diberi kepada pegawai atasan di setiap jabatan dan kementerian sahaja.

Pengwujudan tempat meletak kenderaan yang lebih luas di sekitar kompleks E dilaksanakan dengan tujuan untuk menampung masalah kekurangan tempat meletakkan kenderaan ini. Ia seharusnya dapat menyelesaikan masalah tersebut di kalangan pelanggan dan pelawat di kompleks E.

Walaubagaimanapun, masalah parkir ini masih menjadi beban di kalangan penjawat awam yang bertugas atas sebab-sebab berikut:

1. Bayaran masuk yang dikenakan bagi meletakkan kenderaan di tempat berbayar tersebut iaitu sebanyak RM1 sejam adalah amat membebankan lebih-lebih lagi majoriti pengguna adalah di kalangan kumpulan Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan. Purata jumlah jam sehari adalah sebanyak sembilan jam (8.00 pagi hingga 5.00 petang) yang melibatkan bayaran sebanyak RM9 sehari dan RM225 sebulan (RM9 X 25 hari).

2. Disebabkan caj yang amat tinggi tersebut, kebanyakan parkir percuma yang berdekatan dengan bangunan pejabat telah dipenuhi oleh penjawat awam yang datang lebih awal. Terdapat juga kenderaan yang meletakkan kenderaan yang menghalang laluan kenderaan lain untuk keluar dan ini menyebabkan kesukaran bagi pemilik kenderaan yang terlibat untuk keluar jika terdapat hal kecemasan atau ingin keluar pada waktu tengah hari bagi menjemput anak-anak di sekolah.

3. Hal ini juga menyebabkan peningkatan masalah stress di kalangan penjawat awam yang bertugas yang mungkin menjejaskan prestasi kerja petugas yang terbabit. Ia juga meningkatkan risiko masalah kesihatan kepada penjawat awam yang turut mempunyai masalah lain terutama yang melibatkan kewangan dan kesihatan.

4. Kemudahan pengangkutan awam yang kurang efektif menyukarkan sebahagian besar penjawat awam menggunakan kemudahan tersebut terutama bagi penjawat awam yang perlu menghantar anak-anak ke sekolah atau taska.

5. Isu ini bukanlah isu yang timbul sejak kebelakangan ini tetapi telah sekian lama menjadi keluhan di kalangan penjawat awam dan pelanggan di kompleks E sejak bertahun-tahun lamanya. Oleh yang demikian, satu langkah yang berkesan bagi mengatasi masalah ini haruslah ditangani dengan segera oleh pihak yang mempunyai kuasa terhadap perkara ini. Ia adalah paparan imej pengurusan dan penjagaan kebajikan pentadbiran tertinggi kepada penjawat awam kepada masyarakat umum.

Oleh yang demikian, petisyen ini diwujudkan bagi mendapatkan sokongan penjawat awam bagi memohon pertimbangan pihak yang berkenaan meminimumkan atau menghapuskan terus bayaran parkir kenderaan yang dikenakan kepada penjawat awam tetap yang bertugas di kompleks E yang ternyata membebankan dan mendatangkan pelbagai masalah lain di kalangan mereka yang terlibat.

Diharapkan dengan adanya petisyen ini, pihak yang berkuasa dapat mempertimbangkan keluhan penjawat awam yang sudah sedia terbeban dengan masalah kenaikan kos taraf hidup masa kini. Dengan pertimbangan dan sokongan daripada pihak tuan, diharapkan ianya menjadi motivasi kepada penjawat awam untuk meningkatkan kualiti kerja dengan lebih efektif dan efisien di atas keprihatinan pihak tuan tehadap kebajikan pekerja.

Sekian, terima kasih.

Share for Success

Comment

325

Signatures