پخش زنده را راه اندازی کنید

mehrzad fotouhi
mehrzad fotouhi 0 Comments
46 Signatures Goal: 100

مدتی است که پخش زنده در بالاترین قطع گردیده و با ارسال لینکهای متعدد کاربران سایت که در برخی موارد به التماس شبیه بود هیچ پاسخی از مدیران بالاترین به کاربران سایت داده نشد و تنها این شایعه دست به دست چرخید که به دلیل حملات سایبری سپاه این قسمت حذف شده است .
در اینجا ما کاربران بالاترین این پتیشن را به امضا میرسانیم که در آن اعتراض به این وضعیت و همچنین علاقه مندی خود را برای راه اندازی پخش زنده به مدیران بالاترین نشان دهیم.

لینک بالاترین این پتیشن
با سپاس از تمام کاربران بالاترین

Links


Comment

46

Signatures

 • 8 years ago
  mehdi1 United States
  8 years ago
 • 8 years ago
  fhf United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  shahriar United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  تیک تاک Germany
  8 years ago
 • 8 years ago
  mester-mbm United States
  8 years ago
 • 8 years ago
  shahriar United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  shahriar United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  shahriar United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  golrokh Canada
  8 years ago
 • 8 years ago
  mahmoud United States
  8 years ago
 • 8 years ago
  Datam Tarik Belgium
  8 years ago
 • 8 years ago
  keumars Parsi United States
  8 years ago
 • 8 years ago
  سیروس United States
  8 years ago
 • 8 years ago
  behnaz United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  green Sweden
  8 years ago
See More