Qurban Məmmədov

Azərbaycanda saxta prezident seçkilərinə YOX deyək!!!

524 people have signed this petition. Add your name now!
Qurban Məmmədov
524 people have signed. Add your voice!
53%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına;
Avropa Parlamentinə;
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına;
BMT Təhlükəsizlik Şurasına və Baş Katibinə;
ABŞ və Avropa Birliyi Dövlətlərinin başçılarına:

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Biz - Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən qanunsuz təqiblər nəticəsində ölkəni tərk edib Avropa ailəsinə və dünyanın müxtəlif dövlətlərinə sığınan, eləcə də, Azərbaycan Respublikasında ata - oğul əliyevlərin qurduğu avtoritar rejimdə basqı, təqib və təhlükə altında yaşayan, hüquqları hər addımda tapdalanan Azərbaycan vətəndaşları Vətənimizin indiki məsuliyyətli dövründə sizlərə müraciət edir və kömək gözləyirik.

Konstitusiya ilə respublika üsül - idarəsinə malik olan ölkəmiz son 25 il ərzində bir ailə tərəfindən idarə olunur. Hələ sovetlər dönəmində 18 il (1969-1987) kommunist Azərbaycanına rəhbərlik edən ata Əliyevin yeni dönəmdəki 10 illik (1993-2003) hakimiyyətindən sonra taxta çıxan oğul Əliyev 2003-cü ildən etibarən ölkəmizi avtoritar formada idarə edir.

Ata və oğul əliyevlərin hakimiyyəti dövründə minlərlə vətəndaşımız siyasi məhbus taleyi yaşamışdır. Bu gün də ölkəmizdə beynəlxlaq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən tanınan 160-dan çox siyasi məhbus vardır. Müxalif fikirli vətəndaşlarımız adi insan hüquqlarından məhrum edilir, onlara əmək hüquqları, təhlükəsiz yaşamaq, ədalətli mühakimə olunmaq və azadlıq hüquqları tanınmır, onlar öz vətənlərini tərk etməyə məcbur edilirlər. Ölkəmizdə son 25 ildə keçirilmiş bütün parlament, bələdiyyə və prezident seçkilərinin və o cümlədən, bütün referendumların nəticələri saxtalaşdırılmış və bu fakt ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsdiqlənmişdir. Azərbaycan Respublikası rəhbərlərinin məşhur “kürü diplomatiyası”, “Panama kağızları” və “3 milyardlıq rüşvət” qalmaqalları da bütün dünyaya məlumdur.

Belə bir şəraitdə, İlham Əliyev artıq dördüncü dəfə prezident vəzifəsini zəbt etmək üçün 11 aprel 2018-ci il tarixə yeni növbədənkənar prezident seçkisi elan edib.

Əliyevlər ailəsi hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün ölkədə 3 dəfə saxta referendum keçirmiş və ölkə Konstitusiyasını özlərinin arzu və istəklərinə uyğunlaşdırmışdırlar.

2009-cü il tarixli saxta referendumla İlham Əliyev Konstitusiya ilə özünün ömürlük prezident olmasını təmin etmiş, “bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinin qadağan edilməsi” barədə müddəanı Konstitusiyadan çıxartdırmışdır.

26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilən son referendumla isə İlham Əliyev bir sıra digər əlavə imtiyazlarla yanaşı, həm də, heç bir səbəb göstərmədən, özü üçün “növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini elan edə bilmək hüququ” tanımışdır.

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin 178.1-ci maddəsinə əsasən, “Prezidentin Konstitusiya ilə müəyyən olunmuş səlahiyyət müddəti başa çatdığı son ilin oktyabr ayının üçüncü həftəsinin çərşənbə günü seçki günü hesab olunur.”

Bu qanuna görə isə, Azərbaycanda növbəti prezident seçkisi 17 oktyabr 2018-ci ildə keçirilməlidir.

İlham Əliyev isə saxta referendumla mənimsədiyi səlahiyyətlərdən istifadə edərək, heç bir səbəb göstərmədən elan etdiyi qəfil prezident seçkiləri ilə özünü yenə də həmin saxta referendumla müəyyən edilən növbəti 7 illik dövr üçün prezident elan etmək istəyir.

Bütün bunlar həm də seçki qanunvericiliyinin tərəfsiz seçki keçirməyə imkan vermədiyi və seçkini keçirməyə məsul olan bütün seçki komissiyalarının İlham Əliyevin birbaşa nəzarətində olması şəraitində baş verir.

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Xalqımız Şərqdə ilk dəfə, hələ 28 may 1918-ci ildə Respublika üsül - idarəsi elan etmiş və əcdadlarımız Şərqdə ilk dəfə qadınlara seçki hüququ tanımışlar. Həm də, bunlar çoxmillətli, eyni zamanda, dini inancları müxtəlif olan insanların yaşadığı məmləkətdə baş vermişdir.

Təəssüf ki, bəzi avropalı parlamentarilərin də dəstək verdiyi əliyevlər hakimiyyəti xalqımızı son 25 ildə anti - demokratik, avtoritar bir rejimdə yaşamağa məhkum etməklə, milli sərvətlərimizi talamaqla yanaşı, insanları siyasi mövqeyinə görə təqib edir, onlara fiziki və mənəvi işgəncələr verir, bəzən də fiziki cəhətdən məhv etməkdən belə çəkinmir.

Bizim xalq azadlıq sevən xalqdır, demokratik ənənələrə və tolerantlığa sadiq xalqdır!

Bizim xalq bütün dinlərə dözümlülüklə yanaşan və müxtəlif xalqlarla bir arada sülh içində yaşamağı bacaran xalqdır!

Ancaq, indi tarixi şərait elə gətirmişdir ki, xalqımız qanunsuz, qəddar, heç bir insani dəyər tanımayan bu rejimin əlində təklənmişdir.

Çox hörmətli xanımlar və cənablar!

Xalqımızın sizlərə, Avropa dəyərlərinə, mədəni dünyanın köməyinə ehtiyacı var.

Xalqımızın susmasını, kütləvi surətdə etiraz tədbirlərinə çıxmamasını düşdüyü vəziyyətlə barışması kimi qəbul etməyin! Bu, indiki rejimin qəddarlığının, zalımlığının, özbaşınalığının nəticəsidir və müvəqqətidir.

Əgər siz doğrudan da:

- Azərbaycan Respublikasının Avroatlantik məkana inteqrasiyasını və onun dəyərlərinə sadiq qalmasını istəyirsinizsə;

- Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, rus imperiyasının quluna çevrilməməsinə və burada xalq hakimiyyətinin bərqərar olmasına tərəfdarsınızsa;

- Azərbaycanda demokratik, sivil bir cəmiyyətin, qanuni bir hakimiyyətin formalaşmasında maraqlısınızsa,

Sizlərdən aşağıdakıları xahiş edirik:

- 11 aprel 2018-ci il tarixli prezident seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasını və bu saxta nəticələrin elan edilməsini gözləmədən, Azərbaycan Respublikasında elan edilmiş növbədənkənar prezident seçkilərinin dərhal durdurulmasını, normal seçki mühitinin yaradılmasını və seçkini keçirəcək orqanların – Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK), dairə seçki komissiyalarının (DSK) və yerli məntəqə seçki komissiyalarının (MnSK) paritet əsaslarla formalaşdırılmasını və seçkini beynəlxalq təşkilatların bilavasitə iştirakı ilə keçirilməsini Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə təklif edin;

- Təkliflərinizə əməl edilməyəcəyi təqdirdə, qanunsuz və avtoritar əliyevlər rejiminin təmsilçilərinə siyasi və iqtisadi sanksiyalar tətbiq edin, prezident ailəsinin, dövlət rəhbərlərinin, nazirlərin və iş adamlarının ölkələrinizə, Avropaya və Amerikaya viza almalarını qadağan edin, ölkələrinizdəki əmlaklarının üzərinə həbs qoyun, bank hesablarını dondurun.

Biz sizin Azərbaycan Respublikasında da demokratik, sivil, qanuni bir siyasi rejimin qurulmasında maraqlı olduğunuzu əməli olaraq nümayiş etdirəcəyinizə, xalqımızı bu qəddar, təpədən dırnağa kimi silahlı, milli qanunları saymayan, beynəlxalq hüquq normalarını, insan hüquqlarını tapdalayan əliyevlər rejimi ilə indiki qeyri - bərabər mübarizədə tək qoymayacağınıza ümid edirik.

Göstərəcəyiniz diqqət və qəbul edəcəyiniz qərarlara görə, sizlərə öncədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Hörmət və ehtiramla,

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.


ENGLİSH VERSİON:

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe

The European Parliament

US President and the head of the EU states

We as Azerbaijani dissidents living in exile in European (many other) countries because of the illegal victimization carried out by the head of state of Azerbaijan and as citizens of Azerbaijan living under tremendous pressure imposed by the Aliyev’s regime, whose basic rights have been constantly violated in every step of the way, would like to draw your attention to the seriousness of the current situation in Azerbaijan.

Despite the fact that the Constitution of the Republic of Azerbaijan defines the state as republic, one family has hijacked the power for more than 25 years. Since 2003 Ilham Aliyev, the son of Haydar Aliyev who headed the country for 18 years during the Soviet Union and 10 years after its independence, has ruled the government with authoritarian methods.

Thousands of Azerbaijanis have become political prisoners during the presidential period of the father and the sun Aliyevs. Today, we have more than 160 political prisoners recognized by international human rights organizations. People with critical views have been deprived of a number of basic human rights, such as rights to work, to life, security, independent judgement, and the right to freedom as a result of which they are forced to leave the country. The results of all elections and referendums organized within the last 25 years of period have been falsified and this fact has been confirmed many times by OSCE and other leading international organizations. The illegal activities of the Azerbaijani political elite are very well-known under various names such as “caviar diplomacy”, “Panama Papers”, and “3 billion corruption case”.

Keeping all in mind, Ilham Aliyev announced a new snap presidential election to be held on 11 April 2018 to occupy the presidential office for the fourth time.

To keep the power, Aliyevs have held three referendums illegally and amended the Constitution of the country, tailoring it to the needs and demands of the ruling family.

With the falsified 2009’s referendum Ilham Aliyev secured his presidential post forever by removing the provision “No person shall be elected to the office of the President more than twice” from the Constitution.

Within the last referendum held on 26 September 2016, in addition to the exclusive privileges, Ilham Aliyev was granted the right to organize snap presidential election without giving any reason.

According to the Article 178.1 of the Election Code of the Republic of Azerbaijan, the third week of October of the last year of the term of office of incumbent president, which is defined by the Constitution is considered the day of election. According to this rule, the next presidential election shall be organized on 17 October 2018.

With this groundless snap presidential election, Ilham Aliyev is planning to become president for the next 7 years, applying the privileges he obtained as a result of the abovementioned falsified referendums.

All these are happening under the condition under which it is impossible to hold impartial election and all members of election committee are under direct influence of Ilham Aliyev.

Dear Sir or Madam:

Our ancestors for the first time in the Muslim world declared democratic republic on 28 May 1918 and granted women the right to vote. It should be mentioned that these changes took place in a country where people with their diverse religious and ethnic backgrounds lived together. Unfortunately, relying on the support coming from a number of European MPs, Aliyevs do not only condemn the Azerbaijani people to live under the strict authoritarian regime for more than 25 years but also have ransacked the natural resources of the nation. Besides that, the regime victimizes and tortures people because of their critical political views and sometimes does not refrain from murder.

Our nations value freedom and commited to the democratic values and principles. This is the nation that can demonstarte tolerance and respect to different religious and can live peacefully with different nations.

Now, this nation has become the viction of the authoritarian regime by which all universal values and principles have been seriously undermined.

Dear respected sirs and madams,

Our nation needs your help and the help of modern, civilized world.

We would like to ask you not to take the silence of the nation and its abstain from public protests as a sign of its abnegation. This silence stems mainly from the fear, terror, tyranny of the regime and thus is temporary.

If you are truly interested in the followings:

  • Integration of Azerbaijan into Euroatlantic structues and its commitment to the values of this structure,
  • Independence of the Republic of Azerbaijan and its freedom from Russian slavery policy and restoration the democracy in this country,
  • Establishment of sivil, democratic society and of the legal governence,
  • Without waiting for the election to be falsified and its results to be officially anounced, propose the President of Azerbaijan Ilham Aliyev to stop immediately the announced snap presidential election, to create normal election atmosphere, to form the election bodies such as Central Election Commission, regional election commission and local district election commission based on priorities and to hold this election under close monitoring of international organizations.
  • Once the regime refuses to cooperate, target the representatives of this regime with multiple political and economic sanctions, deny the visa request of the family of the president and his surroundings to the Europe and the USA, freeze their assets in your countries.

We would like to call for the followings:

We do hope that you will demonstrate your willingness to restore democratic, civil and legal government in Azerbaijan with your actions and will not abandon our nation in their fight against brutal, aggressive, militarized Aliyev’s regime, which undermines the principles of international law.

We would like to express our sincere gratitude in advance for your consideration.

Faithfully yours,

The citizens of the Republic of Azerbaijan

Share for Success
523

Signatures