Autosigurimi për automjete me targa të huaja - pezullojeni ose praktikojeni për të gjithë

Fatmir Kajtazi
Fatmir Kajtazi 0 Comments
13 Signatures Goal: 100

Ne, mërgimtarët nga Kosova, nënshkruajmë këtë peticion dhe kërkojmë që: 1. të trajtohemi njejt nga organet dhe përfaqësuesit e shtetit tanë, Kosovës. 2. sigurimi i automjeteve në kufijtë e Kosovës të vlej njejtë për të gjithë ose të pezullohet tërsisht. Arsyetim: Secili mërgimtar, që me automjet vjen në Kosovë, qoft për pushime ose ndonjë arsye tjetër, paguan një shumë të madhe të të hollave për sigurimin e automjetit. I njëjti, automjetin e tij e ka siguruar në vendin ku ai banon dhe tani detyrohet që edhe një herë të paguaj për një shërbim të cilin veq se e ka paguar. Në të njejtën kohë, organet dhe përfaqësuesit e shtetit tanë Kosovës, ndaj qytetarëve të një vendi fqinjë - Sërbis, sillen krejt në mënyrë të kundërt. Ata hyjnë e dalin nga Kosova pa paguar asnjë cent për sigurimin e automjeteve të tyre. Hipokrizia e arrin kulmin kur dëmet e shkaktuara nga këto automjete të ardhura nga Sërbia, paguhen nga ai fond i mbushur nga ne mërgimtarët. Në mënyrë indirekte dmth. që ne financojmë edhe sigurimet e automjeteve me targa të Sërbis. Përmbledhje: Personat (mërgimtarët) që kan nënshkruar këtë peticion kërkojnë në mënyrë ultimative nga qeveria e Kosovës, që menjëherë të pezulloj këtë sigurim, ose të krijoj mekanizmat e nevojshëm për aplikimin e të njejtit për të gjitha automjetet me targa jokosovare.

Comment

13

Signatures

 • 5 years ago
  agim hyseni Belgium
  5 years ago
 • 8 years ago
  arben haxhiu Germany
  8 years ago
 • 8 years ago
  Xhevdet Feka Germany
  8 years ago
 • 8 years ago
  Gazmend Rama Albania
  8 years ago
 • 8 years ago
  Eset Finland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Arten Avdiu Albania
  8 years ago
 • 8 years ago
  sami kajtazi Sweden
  8 years ago
 • 8 years ago
  fatmire kajtazi Switzerland
  8 years ago
 • 8 years ago
  Bashkim Oshlani Germany
  8 years ago
 • 8 years ago
  Mahmut Kacuri Canada
  8 years ago
 • 8 years ago
  Ahmet Albania
  8 years ago
 • 8 years ago
  skender oshlani Albania
  8 years ago
 • 8 years ago
  Fatmir Kajtazi Switzerland
  8 years ago