Peter Heirman 0

Automatische toekenning schooltoelage vanaf schooljaar 2013-2014

2848 people have signed this petition. Add your name now!
Peter Heirman 0 Comments
2848 people have signed. Add your voice!
57%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De automatische toekenning van de schooltoelage is reeds lang in de maak. Het traject naar automatisering werd al ingezet onder de vorige onderwijsminister Vandenbroucke. Deze Vlaamse Regering, met als topprioriteit armoedebestrijding (en daarbinnen kinderarmoede en automatische toekenning van rechten als speerpunten), stelde de automatisering zelfs uit tot het schooljaar 2014-2015.

Niet om technische, maar om budgettaire redenen. We citeren uit de voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: “Omwille van besparingsmaatregelen was het budget dat in 2012 voorzien was voor het project van de school-en studietoelagen, niet meer beschikbaar.” Bizar gezien de prioriteiten.

Nu worden enkele duizenden ouders getroffen omdat ze hun schooltoelage te laat indienden. Dit is onbegrijpelijk!

Het Netwerk tegen Armoede vraagt om volgende eisen te onderschrijven:

- De mensen die hun aanvraag in 2012 te laat ingediend hebben, moeten alsnog een schooltoelage toegekend krijgen.

- Automatische toekenning van de schooltoelage vanaf schooljaar 2013-2014 en niet vanaf het schooljaar 2014-2015.

Links

Share for Success

Comment

2848

Signatures