Luca Gervasoni 0

PROU MASSACRES A GAZA! BASTA DE MASACRES EN GAZA!

402 signers. Add your name now!
Luca Gervasoni 0 Comments
402 signers. Almost there! Add your voice!
81%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

(En castellano tras la versión catalana)

PROU MASSACRES A GAZA. SOLIDARITAT AMB PALESTINA. PROU COMPLICITAT AMB ISRAEL!

Les organitzacions i persones sotasignades afirmem que Israel no respecta el dret internacional i denunciem la complicitat de la Unió Europea, el Govern de Catalunya i l’Estat Espanyol en l’actual massacre a Gaza.

L’actual escalada en l’agressió d’Israel contra el Poble Palestí, amb atacs indiscriminats contra població civil en zones residencials densament poblades constitueixen un crim de guerra i contra la humanitat, així com una violació dels valors universals de protecció de civils. El manteniment del bloqueig ilegal que dura desde fa 5 anys i l'amenaça de seguir ampliant les operacions militars suposen un flagrant desafiament a la comunitat internacional, que ha demostrat la seva manca de voluntat real per adoptar mesures pràctiques per aturar els crims actuals així com l'opressió de tot un poble des de fa més de 60 anys.

Denunciem el suport de la UE, el Govern Català i Espanyol als crims que comet Israel a Gaza i la repressió a Cisjordania. Sota la premissa de recolzar el Dret a la Defensa d’Israel, es justifiquen les actuals agressions, alhora que s’expandeixen les polítiques d’intercanvi diplomàtic, comercial i militar amb Israel.


DENUNCIEM:

1) La negativa del Consell de Seguretat de l'ONU a adoptar mesures per aturar l'agressió i posar en marxa accions punitives contra Israel per aturar els crims de guerra en curs.

2) El suport de la Unió Europea als Crims de Guerra que comet Israel a Gaza, a través de l’eufemisme de defensar el seu dret a la defensa.

3) El suport, connivència i aliances del Govern Espanyol a expandir les relacions militars amb Israel i dotar a aquest país d’armament per poder cometre crims contra la població palestina violant tant la legislació internacional com l’espanyola.

4) El suport, connivència i aliances del Govern de Catalunya amb Israel i en especial el suport a les aliances empresarials i públiques entre Catalunya i Israel, mentre l’Ajuntament de Barcelona proposa eliminar la seva col·laboració amb Gaza i Palestina.

EXIGIM:

1) A les institucions internacionals que proporcionin assistència humanitària i de socors mèdic a la població civil i que imposin sancions contra Israel.

2) A la Unió Europea, el Govern Català, Espanyol i autoritats locals que condemnin públicament els assassinats comesos per l’exèrcit Israelià i prenguin mesures, incloent la ruptura de les relacions diplomàtiques, de cooperació i comercials.

3) Al Govern Espanyol que doni suport a la iniciativa palestina de convertir-se en un estat no membre de les Nacions Unides.

4) A les ONG, sindicats, partits polítics, moviments socials, esportistes, artistes i a totes les persones compromeses amb els drets humans i la dignitat de les persones a que s’adhereixin a la campanya de Boicot, Desinversió i Sancions (BDS), aquesta és un instrument noviolent i legítim, nascut de la societat civil palestina per pressionar a Israel fins que compleixi amb la legalitat Internacional.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BASTA DE MASACRES EN GAZA. SOLIDARIDAD CON PALESTINA. BASTA DE COMPLICIDAD CON ISRAEL!

Las organizaciones y personas abajo firmantes afirman que Israel no respeta el derecho internacional y denuncian la complicidad de la Unión Europea, el Gobierno de Cataluña y el Estado Español en la actual masacre contra Gaza.

La escalada en la agresión de Israel contra el Pueblo Palestino, con ataques indiscriminados contra la población civil en zonas residenciales dénsamente pobladas constituyen un crimen de guerra y contra la humanidad, así como una violación de los valores universales de protección de la población civil. El bloqueo ilegal desde hace 5 años y la amenaza de ampliar las operaciones militares suponen un desafío flagrante a la comunidad internacional, que ha demostrado su falta de voluntad real para adoptar medidas prácticas que pongan fin a los crímenes actuales así como a la opresión de todo un pueblo desde hace más de 60 años.
Denunciamos el apoyo de la UE, Gobiernos Catalán y Español a los crímenes que Israel comete en Gaza y a la represión en Cisjordania. Bajo la premisa de apoyar el Derecho a la Defensa de Israel, se justifican las actuales agresiones, a la vez que se expanden las políticas de intercambio diplomático, comercial y militar con Israel.


DENUNCIAMOS:

1) La negativa del Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar medidas para parar la agresión y poner en marcha acciones punitivas contra Israel que pongan fin a los crímenes de guerra en curso.

2) El apoyo de la Unión Europea a los Crímenes de Guerra que comete Israel en Gaza, a través del eufemismo de defender su derecho a la defensa.

3) El apoyo, connivencia y alianzas del Gobierno Español a expandir las relaciones militares con Israel y dotar a este país de armamento para poder cometer crímenes contra la población palestina violando tanto la legislación internacional como la española.

4) El apoyo, connivencia y alianzas del Gobierno de Cataluña con Israel y en especial el apoyo a las alianzas empresariales y públicas entre Cataluña e Israel, mientras el Ayuntamiento de Barcelona propone eliminar su colaboración con Gaza y Palestina.


EXIGIMOS:

1) A las instituciones internacionales que proporcionen asistencia humanitaria y médica a la población civil y que impongan sanciones contra Israel.

2) A la Unión Europea, Gobierno Catalán, Gobierno Español y autoridades locales que condenen públicamente los asesinatos cometidos por el ejército Israelí y tomen medidas, incluyendo la ruptura de las relaciones diplomáticas, de cooperación y comerciales.

3) Al Gobierno Español que apoye la iniciativa palestina de convertirse en un estado no miembro de las Naciones Unidas.

4) A las ONGDs, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, deportistas, artistas y a todas las personas comprometidas con los derechos humanos y la dignidad a que se adhieran a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), instrumento noviolento y legítimo nacido de la sociedad civil palestina para presionar a Israel hasta que cumpla con la legalidad Internacional.

Sponsor

Coordinadora de moviments que treballen en solidaritat amb Palestina // Coordinadora de movimientos que trabajan en solidaridad con Palestina Primeres signatures// Primeras firmas: - Comunitat Palestina de Catalunya - Associació Catalana de Jueus i Palestins - Coordinadora Amb Palestina al Cor - BDS Catalunya - Plataforma Aturem la Guerra - Federació Catalana de ONGs per la Pau - Federació Catalana de ONGs pel Desenvolupament - Federació d'Associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB) - Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) - Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) - Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) - Candidatures d'Unitat Popular (CUP) - Joventut Socialista de Catalunya (JSC) - Joves d'Esquerra Verda - Revolta Global - Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Confederació General del Treball (CGT) - Fundació Pau i Solidaritat - CCOO - Sindicalistes Solidaris - UGT - Avalot - Joves de la UGT de Catalunya - Organització d'estibadors portuaris de Barcelona - CO.BAS - SU - Sindicato Unitario - CESHA - SINDICAT - Sindicato Ferroviario - Intersindical - Rumbo a Gaza - Rereguarda en Moviment - Nova- Innovació Social - Joves Musulmans de Catalunya - ACSUR. Las Segovias - Sodepau - Nexes Interculturals de Joves per Europa - Associació Catalana per la Pau - Associació Catalunya Líban - CREART - Lluita Internacionalista - Comunitat Palestina de València - Agrupación Revolucionaria No pasarán - Clase contra clase - Dones en Rebel·lia - Marxa Mundial de dones - Centre de Treball i Documentació - Xarxa d'Economia Solidària (XES) - SIOF - Objecció Fiscal a La Despesa Militar - Pau Sempre - Universitat Internacional per la Pau - Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI) - Casal Popular de Joves de Lleida - Fundación Pedagógica Cristal - Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona - Ecologistes en Acció - Catalunya - VOLS- Voluntariat Solidari - Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes - Grup d'Educació per la Pau - Cooperacció

Links


Share for Success

Comment

402

Signatures