Ance Tarvida 0

Atklāta vēstule 13. Saeimas deputātiem par Latvijas Repubilikas Satversmes 110. panta grozījumiem

488 people have signed this petition. Add your name now!
Ance Tarvida 0 Comments
488 people have signed. Add your voice!
49%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Šodien, 2021. gada 14. janvārī Saeimā notika balsošana par Nacionālās apvienības virzīto likumprojektu par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē un to nodošanu visām Saeimas komisijām.

Ar 47 balsīm par, bet 25 pret tika atbalstīta šī iecere, sperot soli tuvāk potenciālām izmaiņām Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk: Satversmē) 110.pantā.

Šobrīd Satversmes 110.pants nosaka:

“Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”

Iesniegtajā likumprojektā rosināts Satversmes 110. pantu izteikt šādā redakcijā:

“Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

Ņemot vērā noteiktas sabiedrības daļas satraukumu par plānotajām izmaiņām un, vērojot arvien vairāk pieaugošas diskusijas sabiedrībā par vēstījumiem un neizpratni, ko tieši jaunās izmaiņas varētu nest Latvijas Republikas pilsoņiem, ir radušies vairāki jautājumi, uz kuriem vēlos rast atbildes, lai kliedētu radušās neskaidrības.

Jautājumi tiek uzdoti tiem deputātiem, kuri balsoja PAR, pieņemot, ka katrs no tiem pirms pārliecinošā balsojuma ir iedziļinājies jaunajā likumprojektā, tā būtībā un ko tas varētu nozīmēt Latvijas valstij, tās pilsoņiem un personām, kas vēlēsies kļūt par pilsoņiem.

Pirms jautājumiem, kurus atradīsiet zemāk, īpaši vēlētos pievērst uzmanību būtiskam aspektam jaunajā likumprojektā:

Valsts aizsargā un atbalsta [..] bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis)”,

tādejādi automātiski nosakot, ka tikai šāds ģimenes modelis Valstī tiks aizsargāts, izslēdzot variantus, kas dzirdēti no likumprojekta atbalstītājiem, ka jaunais likumprojekts aizsargās arī vientuļos vecākus. Tie ir savstarpēji izslēdzoši gadījumi, jo bērnam, kuram ir tikai 1 vecāks, Valsts nespēs sniegt aizsardzību un atbalstu, jo netiek nodrošinātas tiesības augt ģimenē ar tēvu un māti, kas tiek noteikts jaunajā likumprojektā.

Zemāk atradīsiet jautājumus:

 1. Kā tieši jaunie grozījumi mainīs tradicionālo (tēvs (vīrietis) un māte (sieviete) un bērns) ģimeņu aizsardzību?
 2. Kādi būs papildu ieguvumi, ko tradicionāla ģimene līdz šim nesaņēma, bet tagad, pateicoties šiem grozījumiem, iegūs?
 3. Kādas ieceres un darbības ir plānotas attiecībā uz tām ģimenēm, kurās bērna tiesības augt tādā ģimenē, kurā ir gan tēvs, gan māte, netiks īstenotas vai nav izpildāmas?
 4. Vai tie bērni, kas tagad aug vai ir izauguši ģimenēs, kuru pamatu NEVEIDO sieviete (māte) un vīrietis (tēvs), varēs pretendēt uz finansiālu valsts atbalstu līdzīgi kā bāreņi? Ja jā, tad kādi/kāda apmēra (kopumā un 1 indivīdam) valsts budžeta līdzekļi tam ir plānoti? Vai šīm kompensācijām varēs pieteikties ar atpakaļejošu datumu personas, kuras augušas šādās savienībās, ņemot vērā, ka ģimenes modelis neatbilst jaunajam likumprojektam?
 5. Kādas konkrēti ir tās vērtības, ko bērns var saņemt ekskluzīvi tikai no tēva un/vai tikai no mātes, kuras otra dzimuma vecāks nav spējīgs sniegt?
 6. Ja viens no vecākiem iet bojā/tiek atņemtas vecāku tiesības/bezvēsts pazudis/nevēlas iesaistīties bērna audzināšanā, kā ir plānots nodrošināt, ka tiek izpildītas bērna tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido tēvs (vīrietis) un māte (sieviete)?
 7. Ņemot vērā, ka valsts atbalstīs un aizsargās tās ģimenes, kuras pamatu veido tēvs (vīrietis) un māte (sieviete), vai tiks aizliegta vai kā citādi ietekmēta laulību šķiršana?
 8. Ja sievietes (mātes) un vīrieša (tēva) laulībā aug bērns, bet viens no vecākiem maina dzimumu, vai dzimums automātiski jāmaina arī otram vecākam, lai bērnam nodrošinātu tiesības augt tradicionālā, Satversmē nostiprinātā divu dažādu dzimumu veidota ģimene?
 9. Vai, piemēram, 2 sievietes, kurām ir bērni no viena un tā paša vīrieša, kļūst par ģimeni, jo sieviešu bērnus vieno asinsradniecība?
 10. Situācija. Vīrietis, kuram ir bērni no 3 dažādām sievietēm, bet pastāvīgi nedzīvo ne pie vienas, skaitīsies kā viena ģimene ar 3 mātēm vai tomēr vīrietim ir 3 atsevišķas ģimenes?
 11. Kā tiks nodrošinātas bērna tiesības uz ģimeni, kuras pamatu veido tēvs (vīrietis) un māte (sieviete), tām personām, kuras vienas pašas izvēlas bērnu ieņemt mākslīgās apaugļošanas procesā vai bērnu adoptējot?
 12. Vai finansiālais valsts atbalsts tiks atņemts tām savienībām, kurās nav/nav iespējams nodrošināt, ka bērni aug tādā ģimenē, kuras pamatu veido tēvs (vīrietis) un māte (sieviete)?
 13. Jaunajā likumprojektā ir minēts, ka kā ģimenes veidošanas pamats tiek noteikta arī asinsradniecība - vai ar šādu priekšlikumu valstī tiks akceptētas incesta attiecības (bērna vecāks un bērns)?
 14. Vai divi tēvi/divas mammas ir sliktākas par nevienu? Ja jā, tad kādēļ?
 15. Vai asins pārliešana turpmāk nodrošinās automātisku pievienošanos ģimenei pēc Satversmē noteiktā asinsradniecības formulējuma?
 16. Pēdējais, retoriskais jautājums. Vai šāda veida noteikšana, kādas “ideoloģiskas” ģimenes nav virziens uz pasauli, kāda tā bija 20. gadsimta četrdesmitajos gados, kad atsevišķas nācijas noteica, kādam ir jābūt ideālajam pilsonim - kā vizuāli, tā pēc pārliecības -, izslēdzot un iznīcinot pārējo sabiedrību?

Share for Success

Comment

488

Signatures