Σχολή Μηχανικών Σίνδου Thessaloniki 0

Τα Τμήματα Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη

6931 signers. Add your name now!
Σχολή Μηχανικών Σίνδου Thessaloniki 0 Comments
6931 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ο Πρόεδρος της διορισμένης ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (∆ΙΠΑΕ) κατέθεσε αιφνιδιαστικά πρόταση για καταργήσεις, συγχωνεύσεις και μετακινήσεις σε άλλη πόλη τμημάτων του ιδρύματος. Σύμφωνα με την πρόταση καταργείται το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης και μεταφέρονται από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων με το δεύτερο να συγχωνεύεται με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Πρόκειται για μία πρόταση που

  • δεν σέβεται τη δημοκρατική λειτουργία των τμημάτων και των σχολών που έχουν καταθέσει γραπτά τις προτάσεις τους εδώ και καιρό με εντελώς διαφορετικές απόψεις
  • δεν σέβεται καν τα κριτήρια που έχει ορίσει το υπουργείο
  • έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα αποτελέσματα της Εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ του ΔιΠαΕ (16-2-2022) η οποία έχει κατατεθεί στην ΕΘΑΑΕ
  • δεν έχει λάβει καν την απαιτούμενη πλειοψηφία από την ίδια τη Διοικούσα του ΔιΠαΕ

παρόλα αυτά προωθείται από τον πρόεδρο της Διοικούσας ως πρόταση του ΔιΠαΕ.

Αν η πρόταση αυτή υλοποιηθεί 6000 φοιτητές θα χρειαστεί να μετακινηθούν από τη Θεσσαλονίκη και συγχρόνως θα διακοπεί ο δεσμός των Τμημάτων με τον παραγωγικό ιστό των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της βιομηχανικής περιοχής της Σίνδου, προκαλώντας σοβαρές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις και καταστροφικές συνέπειες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Share for Success

Comment

6931

Signatures