Margrét Egilsdóttir 0

Áskorun til bæjaryfirvalda á Akranesi

354 people have signed this petition. Add your name now!
Margrét Egilsdóttir 0 Comments
354 people have signed. Add your voice!
36%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Áskorun til Akraneskaupstaðar.

Undirritaðir vilja hvetja bæjarstjórn Akraneskaupstaðar til að endurskoða reglur varðandi niðurgreiðslu vegna vistunar barna hjá dagforeldrum og innritunarreglur á leikskóla bæjarins.

Niðurgreiðsla vegna daggæslu hjá dagforeldrum

Byrjum á niðurgreiðslu hjá dagforeldrum. Niðurgreiðslur til foreldra virðast hvergi vera lægri en hér á Akranesi og viljum við sérstaklega verkja athygli á niðurgreiðslu til einstæðra foreldra. Visturnarkostnaðurinn er hár fyrir alla foreldra og því miður borgar það sig ekki fyrir suma foreldra að fara að vinna þar sem kostnaðurinn við vistunina er það mikill (launin lág og kostnaðurinn hár). Það þýðir ekki að dagforeldrar eigi ekki að fá peninginn!! Heldur þarf að aðstoða foreldra með hærri niðurgreiðslum. Þá hefur komið upp í umræðuna á samfélagsmiðlum óánægja með fyrirkomu lag niðurgreiðslunnar, það er að hún sé greidd eftir á. Tölurnar segja allt sem segja þarf!

Bæjarfélag

Niðurgreiðsla hjóna með 8 klst

Niðurgreiðsla einstaklinga m. 8 klst

Akranes

40.000

40.000

Reykjavík

47.608

65.184

Kópavogur

57.289

69.893

Hafnafjörður

50.000

60-70.000

Garðabær

63.668

76.127

Mosfellsbær

52.608

63.128

Borgarnes

63.720

Hærra (nákvæm tala ekki á heimasíðu)

Heimildir:

http://www.akranes.is/static/files/2016/Stjornsyslu-og-fjarmalasvid/Reglur/reglur-um-nidurgreidslur-vegna-dvalar-barna-hja-dagforeldrum.pdf

http://reykjavik.is/gjaldskrar/nidurgreidsla-vegna-barna-hja-dagforeldrum

http://www.kopavogur.is/media/pdf/Dagforeldrar---f...

http://www.hafnarfjordur.is/media/gjaldskrar-2016/Reglur_Um-greidslur-til-dagforeldra_1_agust_2015_.pdf

http://www.gardabaer.is/library/Files/Gjaldskrar/Gjaldskrar-2016/Reglur_greidslur_vegna_dvalar_hja_dagforeldrum2016.pdf

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/fjarmal/gjaldskrar/nanar/2015/02/01/dagforeldrarmedthjonustusamninggjaldskra/

http://www.borgarbyggd.is/Files/Skra_0073446.pdf

Leikskólinn

Ástæður þess að við köllum á breytingar eru í stuttu máli:

 • Erfitt að komast að hjá dagforeldrum þegar fæðingarorlofi líkur.
 • Dagforeldrar þurfa að sinna breiðu aldursbili og óraunhæft að dagforeldri geti sinnt öllum þörfum allra barna
 • Ósveigjanleiki í vistunartíma
 • Flest öll (ef ekki öll) bæjarfélög eru að standa sig betur og bjóða börnum sem eru fædd snemma á árinu (amk janúar og febrúar) leikskólapláss mun fyrr en Akranes
 • Ósanngjarnt hvað foreldrar barna sem eru fædd snemma á árinu þurfa að borga miklu meira en þeir sem fæddir eru seinna á árinu (hjálpaði eitthvað þegar niðurgreiðslan hækkaði eftir 2 ára aldur en það er ekki nóg)

Umræðan um að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla hefur verið mikið umræðunni að undanförnu og ekki af ástæðulausu. Fæðingarorlofið sjálft reynist mörgum foreldrum mjög erfitt vegna tekjusmissis og ekki hjálpar þegar treysta þarf á þjónustu dagforeldra að því loknu. Það er ekki hlaupið að því að komast að hjá dagforeldrum þegar foreldrum hentar – það geta ekki allir lokið sínu fæðingarorlofi í ágúst og sent börnin þá í vistun, það mun aldrei ganga upp á meðan fólk eignast börn allan ársins hring (og ósanngjarnt fyrir foreldra að þurfa að borga fyrir pláss sem þeir nýta ekki til að tryggja sínu barni pláss).

Þá getur verið erfitt að velja dagforeldra og/eða erfitt að komast að hjá því dagforeldri sem foreldrar óska eftir. Börnin okkar eru jú okkar dýrmætasta eign og kemur ekki til greina að senda þau í vistun hvar sem er. Við vitum að það þarf að fara í gegnum ferli til að fá leyfi til að starfa sem dagforeldri og að við á Akranesi erum heppin með marga frábæra dagforeldra sem eru frábær í sínu starfi. Það breytir því ekki að fyrirkomulag dagforeldra henta ekki öllum. Það hentar ekki öllum foreldrum að hafa barnið sitt í 8 klst vistun – það er ekki barninu fyrir bestu að eyða öllum þessum tíma hjá dagforeldri en fáir dagforeldrar sem bjóða upp á styttri vistun og því neyðast foreldrar til að hafa barnið í 8 tíma. Við skiljum ástæður dagforeldra!! En það breytir því ekki að það hentar ekki öllum, við verðum að geta fengið vistun í styttri tíma. Þá er eftirlitið ekki gott, ein af undirrituðum, Birna Björk Sigurgeirsdóttir, starfaði sjálf sem dagmóðir á Akranesi og ekki einu sinni, ég endurtek EKKI EINU SINNI var aðstaðan tekin út eða nokkurt eftirlit með starfseminni eftir að leyfin voru gefin - hvernig getur það staðist að ekki sé betra eftirlit með störfum dagforeldra?

Aldur barna hjá dagforeldrum getur verið á bilinu 6 til 29 mánaða (janúarbörn verða 30 mánaða júlímánuði og þá eru flestir dagforeldrar komnir í sumarfrí og leikskólinn tekur við hjá þessum börnum þegar þau verða 31(!!!!!) mánaða). Börn á þessu aldursbili þurfa mjög ólíka umönnun, þessi yngstu geta tæplega setið sjálf á gólfinu (og eru að öllu leyti ósjálfbjarga) á meðan þessi elstu eru jafnvel hætt með beyju og hafa ríka þörf fyrir að kanna heiminn. Þau þarf að örva með ólíkum hætti til dæmis gróf hreyfingar, fín hreyfingar, orðaforða og sjálfshjálp. Séu einhver vandamál til staðar hjá barninu er afar mikilvægt að byrja að vinna með þau sem fyrst, snemmtæk íhlutun getur skipt sköpum fyrir barnið og það er vonlaust fyrir eina manneskju að sinna því. Auk þess hafa fæstir dagforeldrar þá menntun og þekkingu sem þarf til.

Það segir sig sjálft að dagforeldri sem er eitt með fimm börn á þessu aldursbili hefur nóg að gera og ekki hægt að ætlast til þess að öllum þessum þörfum sé fyllilega sinnt þó dagforeldrið geri sitt allra, allra besta. Einn af þessum mikilvægu þáttum er féalgsþroski, þá sér í lagi félagsþroski þessara elstu barna og mikilvægt að þjálfa þau í samskiptum við jafnaldra (á þessum mánuðum er munurinn á þroska barns innan árgangs mikill) og getur þessi fimm barna hópur auðveldlega verið þannig samsettur að elsta barnið hefur ekki félaga sem er á sama stað í þroska (t.d. ef elsta er fætt í janúar og hin fjögur á haustmánuðum). Það væri auðvelt að skrifa margar blaðsíður um mikilvægi þess að örva börn á þessum aldri en í staðin fyrir að fara nánar út í það hér viljum við benda á eina ágæta grein sem fjallar um yngstu börnin í leikskólanum og hvers vegna er mikilvægt að fá þau snemma inn og vinna með þau http://www.laupur.is/yngstu-bornin-i-leikskolanum/.

Sífellt fleiri bæjarfélög eru farin að bjóða börnum leikskólavist fyrir og um 2 ára aldur. Mörg smærri bæjarfélög taka við börnum strax eftir fæðingarorlof á meðan þessi stærri virðast flest vera vinna í því að ná börnum inn á aldrinum 18-24 mánaða. Hér fyrir neðan er tafla sem sýnir hvenær börn, sem fædd eru í janúar, eru tekin inn í leikskóla. Fyrir neðan töfluna má finna nánari upplýsingar og vefslóðir með enn frekari upplýsingum.

Við viljum sérstaklega vekja athygli á börnum sem eru fædd fyrst á árinu, hversu ósanngjarnt það er að hér á Akranesi séu þau orðin 30-31 mánaða þegar þau komast inn á leikskóla! 31 mánaða! 2 ára 7 mánaða þegar þau komast inn á leikskóla. Ekki bara þurfa foreldrar að borga margfalt hærri upphæð í vistunarkostnað heldur teljum við að þau þurfi meiri örvun en dagforeldrar geta veitt barninu.

Ef við skoðum kostnaðinn þá er hér dæmi um barn sem er fætt í janúar, júní og desember, öll börnin búa hjá giftum foreldrum sínum og eru heima til 9 mánaða aldurs. Öll eru í fríi í júlí. Öll hjá dagforeldri sem rukkar 100.000 mánuði (ath að ekkert dagforeldri rukkar svo lítið!!)

Barn

Mánuðir að 2 ára

(niðurgr. 40.000)

Mánuðir eftir 2 ára

(niðurgr. 70.000)

Heildarkostnaður v. dagforeldris

Janúarbarn

13*60.000 = 780.000

6*30.000= 180.000

960.000

Júníbarn

14*60.000= 840.000

840.000

Desemberbarn

9*60.000= 540.000

540.000

Ef barn fæðist 31. desember greiða foreldrar 540.000 í vistunarkostnað fram að leikskóla, ef barnið fæðist nokkrum klukkustundum síðar, 1. janúar greiða foreldrar 960.000, munurinn 420.000. Peningar eru þó ekki stærsta vandamálið í okkar huga heldur sú staðreynd að barnið missir mikilvægum félagslegum samskiptum og örvun sem ýtir undir þroska þess. Hér er ekki við dagforeldra að sakast heldur kerfið.

Hvenær komast janúarbörn inn í leikskóla?

Bæjarfélag

Aldur í mánuðum

Akranes

31 mánaða

Kópavogur

19 mánaða

Reykjavík

19 mánaða

Hafnafjörður

19 mánaða

Garðabær

19 mánaða

Dalvík

6 mánaða

Skagafjörður

6 mánaða

Djúpivogur

11 mánaða

Stykkishólmur

12 mánaða

Hér fyrir neðan eru nánari upplýsingar sem og upplýsingar um fleiri bæjarfélög, þrjú þeirra tala um að börn komist inn á öðru aldursári en taka sérstaklega fram að þegar það eru laus pláss sé yngri börnum boðið leikskólapláss og þá gildir aldur barns, farið eftir kennitölu.

Við erum ekki að biðja um að janúarbörnin komist inn í leikskóla 19 mánaða, með árganginum á undan, við erum að biðja um 24 mánaða, amk FYRIR 31 mánaða aldur. Það munar um allt. Í gegnum árin hafa foreldrar fengið þá skýringu frá Akraneskaupstað að það sé svo mikilvægt að eiga laus pláss EF það skyldi barn flytja í bæinn, ok! Við hvetjum ykkur til að skoða aðflutta umfram brottflutta og hversu mörg pláss hafa verið laus og geyma ekki fleiri pláss en þörf er á, frekar að bjóða yngri börnum að koma inn. Koma einhverju skipulagi á, foreldrar þurfa líka að geta sagt upp sínum plássum hjá dagforeldrum sem þarf ekki að vera slæmt því þá hefur fólk kost á að fá pláss á fleiri tímum ársins en á haustin.

Akranes er að hellast úr lestinni, þið montið ykkur af því að hugsa vel um fjölskyldufólk. Við sem eigum yngstu Skagamennina getum ekki verið alveg sammála því. Ekki láta það bitna á fjölskyldum hvenær börnin fæðast og það sem mestu skiptir ekki láta það bitna á börnunum sjálfum!

Nánar um nokkur bæjarfélög: (textinn er tekinn beint af heimasíðum, nánar á vefslóðunum sem fylgja)

Kópavogur:

http://www.kopavogur.is/thjonusta/skolar/leikskolar/umsoknir--innritun/

„Leitast er við að börn fái dvöl í sínu skólahverfi og reynt skal að úthluta börnum á 2. aldursári dvöl í þeim leikskólum sem hafa bestu aðstæðurnar til að taka við ungum börnum. Eldri börnum á biðlista sé þá boðin dvöl annarsstaðar.”

Í haust 2016 verður 2014 + jan-apríl 2015 boðið pláss

Reykjavík:

http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjo...

“Miðað er við að börn geti hafið leikskóladvöl á því ári sem þau verða tveggja ára. Sækja má um leikskóla frá fæðingardegi barns eða strax og kennitala þess hefur verið skráð. Börn eru skráð á biðlista við eins árs aldur og raðast þau á listann eftir fæðingardegi og ári.

http://reykjavik.is/frettir/oll-18-manada-born-fa-bod-um-leikskolavist

Hafnarfjörður

http://www.hafnarfjordur.is/ibuar/skolar-og-born/leikskolar/

Markmið með breytingum á innritunarreglum haustið 2015 er að lækka innritunaraldur barna í leikskóla, jafnframt því að vera í samvinnu við dagforeldra og stuðla að lækkun á útgjöldum (en einnig að treysta dagforeldrakerfið og minnka útgjöld) barnafjölskyldna.Börn frá 18 mánaða aldri fá nú pláss á leikskóla. Einhver börn eru eldri þegar til leikskóladvalar kemur þar sem aðalúthlutun á leikskóladvöl (plássi á leikskóla) á sér stað að hausti. Í ágúst 2015 hækkaði niðurgreiðsla í dagforeldravistun úr 40.000 kr. í 50.000 kr á mánuði. Mótframlag í dagforeldravistun hækkar við 18 mánaða aldur til að koma til móts við þá foreldra barna sem fædd eru síðar á árinu sem þau verða tveggja ára:

 • 1. ágúst 2015 - eru börn fædd í janúar og febrúar 2014 innrituð í leikskóla
 • 1. febrúar 2016 - eru börn fædd í mars og apríl 2014 (eftir því sem pláss leyfir) innrituð í leikskóla
 • 1. ágúst 2016 - eru börn fædd í janúar, febrúar og mars 2015 innrituð í leikskóla
 • 1. febrúar 2017 - eru börn fædd í apríl og maí 2015 (eftir því sem pláss leyfir) innrituð í leikskóla

Mosfellsbær

http://www.mosfellsbaer.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-samthykktir/nanar/2011/03/02/leikskolaplassuthlutun/

5. gr.
Úthlutanir leikskólaplássa eiga sér stað í apríl og maí ár hvert og er stefnt að því að nývistanir eigi sér stað í ágúst. Ef laus pláss eru í leikskólunum á öðrum tíma er þeim plássum úthlutað og gilda þá úthlutunarreglur skv. 6. grein.

6. gr.
Úthlutun leikskólaplássa fer fram á eftirfarandi hátt:
* fötluð börn hafa ávallt fyrsta forgang að leikskólaplássi
* leikskólaplássum er úthlutað eftir aldursröð
* þegar leikskólaplássum er úthlutað þarf ávallt að taka tillit til aðstæðna í leikskólunum s.s. samsetningu barnahóps, rýmis, mannahalds og fleira
* stefnt er að því að systkin geti verið saman í leikskóla

Árborg

http://www.arborg.is/skolar/leikskolar-i-arborg/innritunarreglur-fyrir-leikskola-arborgar-/

2. Miða skal að því að öll börn í 4 elstu leikskólaárgöngum í sveitarfélaginu fái úthlutað leikskólaplássi. Þegar því takmarki er náð er heimilt að taka inn yngri börn. Umsóknum er skipt í þrjá dvalartíma; fyrir hádegi, eftir hádegi og allan daginn.

3. Leikskólaplássi er úthlutað eftir reglum um forgang og miða skal við fæðingarár og fæðingardag barns og ganga eldri börn fyrir. Miða skal að því að börn fái pláss í sama leikskóla og eldri systkini, nema annars sé óskað, enda komi það fram á umsókn

Dalvík

http://www.dalvikurbyggd.is/resources/Files/Innritunarreglur-leikskola-Dalvikurbyggdar.pdf

Fyrir hverja er leikskólarnir í Dalvíkurbyggð? Dalvíkurbyggð býður upp á leikskólanám, ef kostur er fyrir börn frá því að fæðingarorlofi lýkur til 6 ára aldurs skv. lögum um leikskóla frá júní 2008.

Garðabær

http://www.gardabaer.is/thjonusta-i-gardabae/skolar-og-daggaesla/leikskolar/innritunarreglur/

Úthlutun /innritun í leikskóla

Leikskólarými býðst börnum sem eru orðin 18 mánaða þann 1. september ár hvert, þegar skólaárið hefst, og eiga lögheimili í Garðabæ. Farið er eftir aldursröð í úthlutun. Þegar aðstæður leyfa er yngri börnum, allt niður í 12 mánaða, boðin leikskóladvöl.

- See more at: http://www.gardabaer.is/thjonusta-i-gardabae/skolar-og-daggaesla/leikskolar/innritunarreglur/#sthash.RwTBcjCS.dpuf

Akureyri

http://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/reg...

Innritunarreglur Börn eru innrituð í leikskóla eftir kennitölum þ.e. eftir aldri. Þó má gera undantekningu varðandi systkini til að tryggja yngra barni skólavist í sama skóla og eldra barni. Forsendur eru að eldra systkini eigi eftir a.m.k. 6 mánuði af leikskólagöngu sinni. Foreldrar fá tilboð um innritun barns á því skólaári sem það verður 2ja ára

Skagafjörður

http://www.skagafjordur.is/static/files/framkv.tjo...

 • Heimilt er að sækja um leikskóladvöl fyrir barn eftir 6 mánaða aldur.

...

Leikskólar sveitarfélagsins eru: Ársalir Sauðárkrók: Ø Ársalir yngra stig 1-2 ára börn Ø Ársalir eldra stig 3-6 ára börn Birkilundur Varmahlíð 1-6 ára börn Tröllaborg: Ø Bangsabær Sólgörðum 1-6 ára börn Ø Barnaborg Hofsósi 1-6 ára börn Ø Brúsabær Hólum 1-6 ára börn

Djúpivogur

http://www.djupivogur.is/leikskoli/?pageid=1804

Leikskólinn er ætlaður fyrir börn á aldrinum 11 mánaða til 6 ára.

Stykkishólmur

http://www.stykkisholmur.is/files/Skra_0061287.pdf

 • Leikskólinn í Stykkishólmi er rekinn af Stykkishólmsbæ og er fyrir börn frá 1 árs til 6 ára aldurs með lögheimili í Stykkishólmi eða Helgafellssveit.

Share for Success

Comment

354

Signatures