Sokol Plakolli 0

"Artistët këmbëzbathur me sytë lidhur e goje të mbyllur"

49 people have signed this petition. Add your name now!
Sokol Plakolli 0 Comments
49 people have signed. Add your voice!
5%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

P E T I C I O N

Drejtuar: Parlamentit të Kosovës dhe Ministrisë së Kulturës

INICUESI I PETICIONITSokol Plakolli ( regjisor i teatrit )

Peticioni është në kuadër të grevës "Artistët këmbëzbathur me sytë lidhur e goje të mbyllur"

Duke bazuar në situatën e rëndë të krijuar në TKK si pasojë e shkeljeve të një pas njëshme ligjore dhe konflikteve të hapura të interesit me anë të këtij peticioni kërkojmë:

1. Shkarkimin urgjent të këshillit dhe drejtorëve aktual të TKK-së.

Formimin urgjentë të një komisioni të pa varur mbikëqyrës, të formuar nga intelektual, artist ku pjesë do të jetë edhe iniciatori i peticionit për shkak se ai ka hulumtuar dhe ka njohuri ne detaj për specifikat e shkeljeve ligjore të këshillit aktual. Ky komision është i domosdoshëm me qëllim që të rishqyrtoi të gjitha vendimeve të këtij këshilli që nga emërimi i tij!

2. Në ligjin për teatro, të amandamentohet kthimi i pleqësisë së teatrit i përbërë nga grup artistësh të pa varur, të zgjedhur nga vet komuniteti i artistëve të teatrit, si organ i përhershëm mbikëqyrës i Këshillit të TKK-së në vazhdimësi.

3. Të forcohet pozita e sindikatës së teatrit duke i dhënë hapësirë të përhershme legale brenda institucionit të TKK-së, si dhe të hapen dyert e mbyllura të teatrit për artistët e teatrit!

Hartuar nga grup artistësh

12-01-2017

Share for Success

Comment

49

Signatures