به عشق خلیج پارس

Iman Safa
Iman Safa 0 Comments
22 Signatures Goal: 100

به نام آبی آفرینش خلیج تا ابد پارس


هر که ایرانی است و یا به دنبال حق است نه گزافه پس به نام ایران بلند شود و از کشوری که پدرانش برای آن خون و جون خود را فدا کردند دفاع کند امروز ایران به سلاح و ثروت نیاز ندارد امروز صدای کوروش کبیر و دلواری و شاه عباس صفوی و دیگران ، دیگر در میان کوه ها به گوش نمی رسد امروز ایران به ایرانی نیاز دارد

حال اگر می خواهی خلیجت را همچنان پارس پاس بداری این مطلب را تایید کن

Sponsor

حامی اول و آخر هر انسانی خداست و بس ولی ما در این مهم از وب سایت وب نیوز کمال تشکر را داریم

Links

Comment

22

Signatures

 • 4 years ago
  avvaa Iran, Islamic Republic of
  4 years ago
 • 5 years ago
  مهین Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  amir Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  exelant Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  moin Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  amin Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  arash Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  lezhuner Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  alirezakhan Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  ahmad Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  Iran Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  لینک 18 Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  شهلا ناظمی Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  علی نوبری Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  arash Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
See More