Iman Safa 0

به عشق خلیج پارس

22 people have signed this petition. Add your name now!
Iman Safa 0 Comments
22 people have signed. Add your voice!
22%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

به نام آبی آفرینش خلیج تا ابد پارس


هر که ایرانی است و یا به دنبال حق است نه گزافه پس به نام ایران بلند شود و از کشوری که پدرانش برای آن خون و جون خود را فدا کردند دفاع کند امروز ایران به سلاح و ثروت نیاز ندارد امروز صدای کوروش کبیر و دلواری و شاه عباس صفوی و دیگران ، دیگر در میان کوه ها به گوش نمی رسد امروز ایران به ایرانی نیاز دارد

حال اگر می خواهی خلیجت را همچنان پارس پاس بداری این مطلب را تایید کن

Sponsor

حامی اول و آخر هر انسانی خداست و بس ولی ما در این مهم از وب سایت وب نیوز کمال تشکر را داریم

Links

Share for Success

Comment

22

Signatures