Robat Jones 0

Achubwch Ysgol Llanystumdwy | Save Llanystumdwy School

266 people have signed this petition. Add your name now!
Robat Jones 0 Comments
266 people have signed. Add your voice!
54%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Dangoswch eich cefnogaeth i gadw Ysgol Llanystumdwy yn agored. Arwyddwch y ddeiseb rwan! Sgroliwch i lawr. PWYSIG: ------------ WEDI I CHI ARWYDDO, OS OES NEGES YN DOD AR EICH SGRIN YN GOFYN I CHI GYFRANNU ARIAN - PEIDIWCH A GWNEUD HYNNY. NID CYFRANIAD I YMGYRCH ACHUB LLANYSTUMDWY YW HWN, OND CYFRANIAD I\'R CWMNI ALLANOL SY\'N RHEDEG Y SYSTEM DDEISEB. MAE\'R HAWL I DDEFNYDDIO\'R SYSTEM AM DDIM YN DDIBYNADWY ARNYNT YN DANGOS HYSBYSEBION FEL HYN AR DUDALENNAU\'R DDEISEB. OS GWELWCH NEGES YN GOFYN AM GYFRANIAD: ANWYBYDDWCH EF A CHAEWCH Y FFENESTR. BYDD EICH LLOFNOD WEDI CAEL EI GOFNODI R\'UN FATH. Diolch. ==================================================================== Show your support to keep Ysgol Llanystumdwy open. Sign the petition now! Scroll down. IMPORTANT: ------------------ IF, AFTER YOU HAVE SIGNED THE PETITION, A MESSAGE APPEARS ON YOUR SCREEN ASKING YOU FOR A FINANCIAL DONATION - DO NOT DO SO. THIS IS NOT A CONTRIBUTION TO THE SAVE YSGOL LLANYSTUMDWY CAMPAIGN, BUT RATHER A CONTRIBUTION TO THE THIRD PARTY COMPANY THAT RUNS THE PETITION SYSTEM. THE PERMISSION FOR US TO USE THE ON-LINE PETITION IS DEPENDENT ON THEIR BEING ALLOWED TO ADVERTISE IN THIS MANNER ON THE PETITION. IF YOU SEE A MESSAGE ASKING FOR A DONATION: IGNORE IT AND CLOSE THE WINDOW. YOUR SIGNATURE WILL STILL HAVE BEEN RECORDED SUCCESSFULLY. Thank you.

Sponsor

Achubwch Ysgol Llanystumdwy | Save Ysgol Llanystumdwy

Links

http://www.arbedllanystumdwy.com
Share for Success

Comment

266

Signatures