Buga Simic Zagreb 0

APEL Upravnom odboru HDDU-a za hitnu potvrdu zaključaka Skupštine Ogranka samostalnih umjetnika

Buga Simic Zagreb 0 Comments
546 people have signed. Add your voice!
55%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Mi, članovi HDDU-a

od Upravnog odbora HDDU-a tražimo da hitno potvrdi zaključke Ogranka samostalnih umjetnika HDDU-a dosesene na Skupštini Ogranka samostalnih umjetnika 3. travnja 2020. kako bismo prijedloge mogli službeno uputiti prema nadležnim instancama te kako bi se krenulo s realiziranjem ostalih predloženih aktivnosti s ciljem rješavanja egzistencijalnih problema samostalnih umjetnika.

Zaključci o kojima je riječ su neposredno nakon Skupštine Ogranka 3. travnja 2020. uopćeni Upravnom odboru HDDU-a, no unatoč višetruko upućenoj molbi za hitnošću reakcije, Upravni odbor do sada još nije odgovorio na naše prijedloge.

Stoga kao članovi HDDU-a još jednom apeliramo na Upravni odbor da to zbog urgentnosti situacije učini ŠTO PRIJE.


Zaključke sa Skupštine Ogranka samostalnih umjetnika možete pročitati u nastavku:

Jučer 3. travnja 2020. smo na Izbornoj skupštini reaktivirali Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a koji je u mirovanju od 2012. Bila je to i prva on-line Skupština u povijesti HDDU-a. Izabrano je vodstvo Ogranka, Marko Torjanac je izabran za predsjednika, a za članove Izvršnog odbora izabrani su Petra Dugandžić, Anja Maksić, Buga Šimić i Marko Juraga.

Na Skupštini smo donijeli sljedeće zaključke:

1. Mjere pomoći države uslijed posebnog režima uzrokovanog pandemijom korona virusa i suspenzije kulturnog tržišta moraju biti temeljene na principu solidarnosti i iznosom identičnim za sve tri kategorije samostalnih umjetnika kao i za neumjetničko osoblje koje svoju egzistenciju ostvaruje na slobodnom kulturnom tržištu.

(Tri kategorije samostalnih umjetnika su:

- članovi HZSU-a koji imaju priznat status zaslužnih umjetnika i kojima država plaća mirovinsko i socijalno

- samostalni umjetnici koji sami plaćaju doprinose

- samostalni umjetnici bez plaćenih doprinosa, grupacija koju čine uglavnom mladi umjetnici

Neumjetničko osoblje: radnici iz segmenata tehnike, administracije, organizacije i produkcije.)

2. Mjere pomoći države svim navedenim kategorijama moraju biti identične iznosu koji primaju sve ostale profesije kojima je onemogućen rad zbog pandemije korona virusa.

3. Samostalni umjetnici, članovi HZSU-a koji su svoj status zaslužnih samostalnih umjetnika stekli upravo verificiranim dokazima da žive od obavljanja svoje djelatnosti i to pred komisijom i prema kriterijima propisanima i provedenima uz sudjelovanje Ministarstva kulture, mjere pomoći moraju moći ostvariti bez ponovnog dokazivanja obavljanja svoje djelatnosti zbog čega su i stekli službeni status člana HZSU-a. Ova grupacija je, naime, automatizmom trebala biti ukjučena u mjere, jer je umjetnički status samostalnih umjetnika pri HZSU već verificrian od strane države, pa je dodatna birokratizacija kao i kategorizacija unutar te skupine nepotrebna. Za konzumiranje ove mjere dovoljan je običan dopis samostalnih umjetnika upućen Ministarstvu kulture RH. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a s ovim će se prijedogom obratiti i HSZU. U ovu grupaciju također spadaju samozaposleni samostalni umjetnici koji sami sebi plaćaju doprinose.

4. Tražimo da se u postojeću potporu Ministarstva kulture uključe i samostalni umjetnici koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost, a kojima se doprinosi ne plaćaju iz proračuna RH.

Ispunjavanje ovog kriterija dokazuje se:

  1. dokazom o članstvu u strukovnoj udruzi (HDDU za dramske umjetnike)
  2. dokazom o obavljanju samostalne umjetničke djelatnosti kojeg čine autorski/ izvođački ugovori i potvrde poslodavaca o sudjelovanju u redovitoj produkciji, repriziranju i obnovi umjetničkih projekata za 2018. i 2019. godinu.

Napomena: Umjetnici koji su diplomirali tijekom 2018. i 2019. godine na umjetničkim visokoškolskim ustanovama kao dokaz obavljanja samostalne umjetničke djelatnosti prikazuju autorske/izvođačke ugovore i potvrde poslodavaca o sudjelovanju u redovitoj produkciji, repriziranju i obnovi umjetničkih projekata za razdoblje od dana BA diplome do početka mjera donesenih Odlukom Stožera civilne zaštite.

5. Pri donošenju kriterija za dokazivanje profesionalnog obavljanja umjetničke djelatnosti obratit će se pažnja na specifičnosti pojednih zanimanja.

6. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a poslat će upitnike svim umjetničkim organizacijama (privatnim kazalištima) kako bi dobili podatke o tehničkom, administrativnom, organizacijskom i produkcijskom osoblju koje egzistenciju ostvaruje na nezavisnom dramskom kulturnom tržištu, a koje također treba biti obuhvaćeno identičnim mjerama pomoći. Suradnici iz neumjetničkih profesija pismenim će putem (zbog GDPR-a) dati pristanak za uvrštavanje na popis za mjere pomoći. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a će za ovu grupaciju honorarno zaposlenog osoblja neumjetničkih zanimanja (tehnika, administracija i organizacija) također tražiti proširenje postojeće potpore. Oni kao dokaz obavljanja samostalne djelatnosti na umjetničkom polju prilažu ugovore i potvrde poslodavaca za 2018. i 2019. godinu.

7. Budući da treća grupacija samostalnih umjetnika kao i dio neumjetničkog osoblja nemaju pokriveno zdravstveno osiguranje, a ne mogu zarađivati čime bi uslijed eventualnih zdravstvenih problema mogli pokriti troškove liječenja, tim je grupacijama u okviru pomoći dok su na snazi posebne mjere potrebno platiti doprinose zdravstvenog osiguranja.

8. S obzirom da će se kulturni sektor uslijed ekonomski oslabljenog društva najsporije oporavljati mjere pomoći za samostalne umjetnike trebaju trajati i određeno razdoblje nakon ukidanja izvanrednih mjera i zabrane javnih okupljanja kako bi se nezavisnom kulturnom sektoru pomoglo da ponovno stane na noge. Naime, s ukidanjem zabrane okupljanja, proizvodnja i uslužne djelatnosti počet će raditi punim kapacitetom, a tercijarna djelatnost tek nakon što se građanstvo finacijski oporavi.

9. Ogranak samostalnih umjetnika tražit će od Ministarstva kulture da ukine odredbu prema kojoj samostalni umjetnici koji su aktivni u umjetničkim organizacijama kojima su odbrena sredstva na javnim natječajima ne mogu aplicirati za mjere pomoći samostalnim umjetnicima. Sredstvima dobivenima na natječajima za projekte, naime, samostalni umjetnici koji su dio upravljačke strukture umjetničkih organizacija, ne pokrivaju troškove svoje egzistencije, već troškove produkcije odobrenih projekata.

10. Postojeća potpora ponuđena na stranicama Ministarstva kulture za stalnozaposlene u nezavisnim organizacijama u kluturi se zapravo na njih ne odnosi, budući da je uvjet da te organizacije obavljaju gospodarsku djelatnost i da su obveznici poreza na dobit, što umjetničke organicije nisu. To automatski diskvfalificira nezavisne subjekte u kulturi pri aplikaciji za ovu potporu. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a tražit će da se kriteriji za ovu potporu umjetničkim organizacijama u kulturi korigiraju, ili će se u protivnom i u tom segmentu kulture izgubiti radna mjesta.

11. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a uputit će dopis s navedenim prijedlozima i pozivom na sastankak s ciljem rješavanja problema samostalnih umjetnika ministrici kulture, ministru rada i socijalne skrbi, ministru financija, predsjedniku Vlade i predsjedniku RH.

12. Članovi Ogranka samostalnih umjetnika HDDU-a uredit će bazu podataka Ogranka te će uz nju nastojati napraviti i bazu podataka svih samostalnih dramskih umjetnika koji su članovi i drugih, srodnih umjetničkih udruga kako bismo raspolagali točnim brojem umjetnika i tehničkog osoblja na nezavisnoj dramskoj sceni.

13. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a predlaže HDDU-a da svoje članove samostalne umjetnike za vrijeme trajanja suspenzije tržišta oslobodi plaćanja članarine, a članarine koje pojedini članovi duguju HDDU-u do 12. ožujka 2020., ti će članovi podmiriti u potpunosti u roku od godine i pol dana od ukidanja posebnih mjera i zabrane okupljanja.

14. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a od HDDU-a očekuje da mu omogući pravnu pomoć pri radu potrebnu za artikuliranje potreba i zahtjeva Ogranka.

15. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a predlaže HDDU da HDDU osnuje poseban 'Fond solidarnosti za članove čija je egisztencija ugrožena utjecajem epidemije koronavirusa ' za pomoć svojim članovima samostalnim umjetnicma u koji će sredstva, prema vlastitoj odluci i mogućnostima, uplaćivati stalno zaposleni kolege, javna kazališta i Sindikat glumaca. Za istu namjenu Ogranak samostalnih umjetnika izradit će kriterije i pravila za dobivanje pomoći iz rečenog Fonda.

16. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a povezat će se sa samostalnim umjetnicima iz područja plesa, glazbe, likovnih umjetnosti, filma i književnosti kako bi se svi samostalni umjetnici i neumjetničke profesije koje svoju egzistenciju ostvaruju na slobodnom kulturnom tržištu okupili u koordinaciji samostalnih umjetnika Hrvatske.

17. Ogranak samostalnih umjetnika HDDU-a donio je preporuku za aktivacijom Ogranka producenata HDDU-a i Ogranka mladih HDDU-a koji su predviđeni Statutom HDDU-a, no nisu aktivni. Preporuka se također odnosi na osnivanje drugih ogranaka prema kriteriju pojedinih specifičnih grupacija unutar HDDU-a kako bi radom u njima zajednički artikulirale svoje specifične probleme i djelovale.

18. Ogranak samostalnih umjetnika donijet će Pravilnik o radu Ogranka samostalnih umjetnika HDDU-a.

Share for Success

Comment

546

Signatures