Gerben Van den Abbeele 0

Anderlecht - wij verkiezen kinderen boven auto's

201 signers. Add your name now!
Gerben Van den Abbeele 0 Comments
201 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Houdt Anderlecht van auto’s of van kinderen?

Afgelopen zaterdag werd onze zoon Ilia (°2009) op zijn stapfiets aangereden door een auto in de Kapittelstraat in Anderlecht. De Kapittelstraat is een onooglijk zijstraatje van het Dapperheidsplein. Op het eerste zicht kwam Ilia er -als bij wonder- met de schrik en enkele flinke builen vanaf. Het fietsje is beschadigd maar nog bruikbaar.

Het opmerkelijke aan het ongeval is dat het gebeurde voor de deur (letterlijk op 30cm) van het kleuteratelier in het bijgebouw van het plaatselijke gemeenschapscentrum De Rinck. De Kapittelstraat ziet er uit als een wandelstraat (geen stoepen) maar is het allerminst. Voor automobilisten is het toegelaten om er te parkeren. Daarvoor werden 7 parkeerplaatsen duidelijk op de grond gemarkeerd (of dat op een wettelijke manier gebeurde, laten we in het midden). Op het ogenblik van de aanrijding stonden er in de straat welgeteld 26 auto’s. Dat is bijna 4 keer de voorziene capaciteit. Hierdoor kon de automobilist in kwestie niets anders dan rakelings langs de gevel van het kleuteratelier passeren, met het gekende gevolg. 

Anderlecht telt geen enkele autovrije straat. We herhalen: in Anderlecht -een gemeente met 115.000 inwoners en het uitzonderlijk hoog percentage kinderen en jongeren- is er geen enkele autovrije straat. Dat is uniek in België! Zelfs het nabijgelegen Porseleinstraatje (dat sommigen zullen aanhalen) fungeert als toegang tot de parking van de Academie voor Beeldende Kunsten.

Op het vlak van automobiliteit is Anderlecht -we wikken onze woorden- een achterlijke gemeente. Volgens recente gegevens van de federale overheid heeft een op drie Anderlechtse gezinnen geen auto (en zal dit aandeel in de komende jaren flink stijgen). Anderzijds wordt nog altijd meer dan 80 procent van de openbare ruimte (de parken niet meegerekend) gereserveerd voor het autoverkeer. Het valt te vrezen dat er ook in het nieuwe bestuursakkoord 2012-2018 (in opmaak) ruim onvoldoende aandacht besteed zal worden aan alternatieven voor het autoverkeer. Mobiliteit wordt immers ‘onverwijld’ een gewestmaterie, al kan niemand zeggen vanaf wanneer dat precies zal zijn. Ondertussen zal er weinig tot niets gebeuren en zal de uitdaging alleen maar groter worden... Hoeveel gewonden en doden moeten er vallen vooraleer het gemeentebestuur in actie schiet?

In een poging om het niet zover te laten komen, hebben we besloten om de gemeente hierover te interpelleren. Dat is een wettelijke procedure waarbij inwoners een kwartier spreektijd krijgen op de gemeenteraad. De aanvraag moet wel ondertekend worden door minstens 20 “Belgen of buitenlanders, opgenomen in de bevolkingsregisters en ten minste 16 jaar oud”. Om onze eisen kracht bij te zetten mikken we op minstens 200 handtekeningen.

Onze eisen zijn de volgende:
- de onmiddellijke beveiliging van de uitgang van het kleuterartelier in de Kapittelstraat;
- de onmiddellijke aanleg van een effectief autovrij wandelpad in de Kapittelstraat, dat het Dapperheidsplein (en de metrohalte St-Guido) verbindt met het Erasmushuis;
- het opdrijven van de aandacht van de Politiezone Zuid voor het probleem van het wildparkeren door de onmiddellijke opname ervan in de prioriteiten voor de zone;
- het onmiddellijk opstarten van de procedure voor de inrichting van een autovrije zone in de twee stadscentra van Anderlecht, rond het Dapperheids- en het Verzetsplein enerzijds en rond het Raadsplein (stadhuis) anderzijds.

Of het punt, zoals in het interpellatiereglement staat, “na het antwoord van het College als afgehandeld beschouwd” zal worden, valt nog af te wachten...

Mogen we vragen om deze petitiete tekenen en te delen met je vrienden.

Dankjewel,
Annemie en Gerben

Share for Success

Comment

201

Signatures