Louise Noes 0

Anbefaling af Jens Christian Bjerring

14 people have signed this petition. Add your name now!
Louise Noes 0 Comments
14 people have signed. Add your voice!
59%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Vi, studerende på kurset "Kritisk Tænkning og Argumentation" (HUM-fag, 2012), ønsker med denne underskriftsindsamling at tilkendegive vores tilfredshed med underviseren, Jens Christian Bjerring. Underviseren har kurset igennem udvist en eksemplarisk formidlingsevne, entusiasme og samt ikke mindst en forbilledlig hjælpsomhed og åbenhed over for de studerende og deres spørgsmål. Undervisningen har været særdeles fagligt relevant, og man har på intet tidspunkt haft grund til at så tvivl om undervisningens forskningsmæssige baggrund. Der har igennem hele kursets forløb endvidere - inspireret af underviseren - været en opbakning til at fordybe sig yderligere; både ved siden af undervisningen ved diskussion af bl.a. debatartikler, og i undervisningen har der i høj grad været mulighed for at tage særlige interesser op efter de studerendes ønsker. Dette gjaldt både ift. emner til gennemgang i selve undervisningen, men også og i særdeleshed ift. eksamen. Alle har i sidstnævnte forbindelse haft rig mulighed for at vende emner og mulige opgavestrukturer med underviseren. Derudover har underviseren udmærket sig ved også at give skriftlige kommentarer til de færdigrettede eksamensopgaver, således at resultatet af eksamen ikke blot først og fremmest har kunnet ses i karakteren, men også således at den enkelte studerende gik fra kurset med konstruktive kommentarer og har haft rig mulighed for at lade sig inspirere på andre felter, der kunne have tilknytning til faget. Der blev endvidere taget godt hånd om det faktum, at folk havde vidt forskellige hovedfag, både på den måde, at hver enkelt havde mulighed for at komme ind på fagspecifikke interesseområder i undervisningsøjemed, men også i eksamensopgaven. Vi erklærer hermed med vores underskrifter, at vi kan anbefale Jens Christian Bjerrings undervisningskompetencer for fremtidige kurser, og vi vil ligeledes håbe på, at han kan komme i betragtning til en fast ansættelse på Aarhus Universitet.

Share for Success

Comment

14

Signatures