Ervin Kulcsár 0

Nyilatkozat az összetartozásról

538 signers. Add your name now!
Ervin Kulcsár 0 Comments
538 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Nyilatkozat az összetartozásról Néhány napja kering az interneten egy petíció, melynek elindítója egy szélsőségesen liberális tartalmú internetes hírportál, a Kanadai Magyar Hírlap. A hírportál alapítója és főszerkesztője, Adam Christopher Magyarország kanadai nagykövetének a visszahívását követeli, csak azért, mert a hazánkat, tehát bennünket is ért sértő és támadó megnyilvánulásokkal szemben a nagykövet összefogásra bíztatja a kanadai magyarokat és Magyarország kanadai barátait. Ezt a petíciót kiegészíti Christopher Adamnek a Népszabadságban 2013. február 25-én megjelent „Kirekesztő diplomácia - Nyílt levél Martonyi János külügyminiszternek” c. támadó hangvételű fogalmazványa, melyben személyes vélt sérelmeit rója fel nemcsak a nagykövetnek, hanem a mindenkori magyar kormánynak, „a magyar közszolgák”-nak, és a „magyar közigazgatásnak”. Kedves Barátaink! Nem kell ahhoz nagykövetnek lennünk, hogy pártállásra tekintet nélkül a teljes magyarságot ért inzultusnak tekintsük azokat a nyomdafestéket nem tűrő, kanadai magyar közösségeinket is a magyarországi napi belpolitikába keverő cikkeket, amelyek a Kanadai Magyar Hírlap hasábjain a 2010-es magyarországi választások óta a főszerkesztő és kollégái tollából naponta megjelennek. Ezen az internetes portálon fogalmazta meg a főszerkesztő, hogy „Magyarország alkotmánya valamennyiünk szégyene”, és ha ezt „szignifikáns tiltakozás és ellenállás nélkül keresztül tudja vinni a fideszes-kereszténydemokratás kétharmad, akkor nem csak Magyarország kormánya és parlamentje egy embertelen, undorító, hányingert okozó üszkös és rothadó massza, hanem a magyar nemzet – mint közösség és mint fogalom - is azzá válik… Érdemes lesz Ottawában és másutt is jól átgondolni, hogy mire iratkozunk fel, amikor útlevélhez és magyar állampolgársághoz folyamodunk, és amikor az Orbán rendszer Kanadába kihelyezett antiszemita és szélsőjobboldali diplomatái előtt teszünk esküt a kétharmad morális szarhalmazára.” Sajnálatosnak tartjuk, hogy az idézett szöveget büszkén felvállaló és terjesztő Kanadai Magyar Hírlap a kanadai magyarság védelmezőjének és kvázi szócsövének tekinti magát, holott erre senki nem kérte fel. A ferdítéseken, valótlanságokon és rágalmakon alapuló petíciójuk aláírói között még egy tucatnyi kanadai magyar név sem található, hacsak nem számítjuk a névteleneket, akik oldalanként meg-megismétlik magukat. Teljes meggyőződéssel hisszük, hogy a lap közösségbomlasztó szellemiségével és trágár hangnemével közösségünk legalább 99%-a nem tud azonosulni. Azok biztosan nem, akiknek a kiközösítésére Adam Christopher a következő sorokat írta: “köztünk és a Fidesz képviselőivel, kollaboránsaival és haszonélvezőivel csak az a közös, hogy – a sors véletlenjének köszönhetően - ők is éppen magyarul beszélnek, és mi is. De nem tartozunk velük egy nemzethez és nem alkothatunk velük közösséget.” Magyarország kanadai nagykövete - Christopher Adammal ellentétben - sem tetteiben, sem nyilatkozataiban nem zárt ki senkit a nemzet tagjai sorából, ellenben határozottan visszautasította a Kanadai Magyar Hírlap aktív közreműködésével terjesztett vádakat, amelyek Magyarországot és a magyar embereket a kollektív bűnösség elvén antiszemitának és rasszistának állítják be. A Kanadai Magyar Hírlapban megjelent több tucat Magyarország ellenes, és közvetlenül a személyét is ért támadást a nagykövet a tolerancia jegyében, a kanadai magyar közösségek összetartása érdekében a mai napig megválaszolatlanul hagyott. Az ottawai magyar nagykövetség következetesen, becsületesen és nyíltan, mindannyiunk megelégedésére szolgálja Magyarország érdekeit és a kanadai magyar közösséget, e mellett pedig erősíti nemzeti identitástudatunkat és segít értékeinknek a kanadai társadalommal való megismertetésében. A nagykövet ellen érthetetlen vehemenciával indított, ideológiailag motivált petíciót utolsó cseppnek érezzük közösségünk poharában. Nem tudunk és nem is akarunk azonosulni azzal a közösségbomlasztó magatartással, amelyet a Kanadai Magyar Hírlap képvisel. Megdöbbentő, hogy ’’kanadai’’ jelzővel létezhet lap, melynek mondanivalóját - az újságírói etika és a tények legteljesebb mellőzésével - ilyen nyíltan és leplezetlenül a személyes ambíciók és ideológiai nézetek határozzák meg. Tehetik mindezt anélkül, hogy, mint mondják „retorziótól, vagy kiközösítéstől tartanánk”. Kedves Barátaink! A jelen Nyilatkozat aláírásával határozottan kiállunk az összetartozás mellett: nekünk nem Mohács kell, hanem Kanada hagyományaira is építve kiegyezés, és erre az összefogásra alapozva közösségeink gyarapodása. Az összetartozás egymás elfogadásáról, közös ragaszkodásunkról és egymáshoz, valamint Magyarországhoz való hűségünkről szól. Ennek szellemében felszólítjuk a Kanadai Magyar Hírlapot, hogy tartózkodjon azoktól a valótlan, becsmérlő és becsületsértő állításaitól, rágalmaitól, amivel olvasóit folyamatosan megtéveszti és félrevezeti. Mi, a kanadai magyar közösség tagjai, függetlenül attól, hogy csatlakoztunk-e bármilyen szervezethez vagy sem, egyöntetűen arra kérjük a Kanadai Magyar Hírlapot, hogy írásaiban tartsa tiszteletben kulturális, vallási, erkölcsi értékeinket, a személyek szabadságát, az egyetemes demokratikus jogelveket, és - eddigi tevékenységével szakítva - segítse közösségeink összetartását. Kérjük, felhívásunkat továbbítsák minden olyan barátjuknak, ismerősüknek, akik a nemzeti összetartozást támogatják. A kanadai magyar közösségért érzett legteljesebb felelősséggel: Kulcsár Ervin elnök Magyar Szabadságharcos Világszövetség Kanadai Csoportja ervinkulcsar@yahoo.ca FIGYELEM: a petíció aláírása után egy olyan ablak jön fel, amely lehetőséget ad adományozásra, de NEM A PETÍCIÓ KEZDEMÉNYEZŐINEK, hanem az annak otthont adó honlap üzemeltetőinek. Ha valaki nem kíván adakozni, természetesen nem kell. Ez esetben csak csukja be ezt az ablakot: az aláírás enélkül is átmegy. Köszönjük.

Share for Success

Comment

538

Signatures