katalin sos 0

Mondj nemet az Alkotmány módosítására

634 people have signed this petition. Add your name now!
katalin sos 0 Comments
634 people have signed. Add your voice!
64%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

A Parlament az Alkotmány módosítására készül. Az Alkotmány megváltoztatása a TASZ és az EKINT szerint nem fogja a gyűlöletbeszéddel kacsolatos problémákat megoldani, de rendkívül veszélyes precedenst teremthet. Jelenleg az összes parlamenti párt támogatni látszik a javaslatot, mely példa nélküli módon szűkítené le a vélemény-nyilvánítási szabadságot Magyarországon - ezúttal Alkotmánybírósági kontroll nélkül, hiszen az Alkotmány módosítása esetén a testület tehetetlen. Amennyiben egyetértesz az alábbi nyílt levél tartalmával, akkor Te is írd alá! Nyílt levél az alkotmányozóhoz Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosítására készül. A parlamenti képviselők kétharmados többségének technikai lehetősége van arra, hogy megváltoztassa az Alkotmány szövegét, bármit beleírjon Magyarország legfontosabb jogi dokumentumába – és ezt az Alkotmánybíróság sem vizsgálhatja felül. Amennyiben a képviselők kétharmada igennel szavaz az alkotmánymódosításra, ezzel megnyitja az utat a gyűlölködő beszéd, az egyes nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságát sértő beszéd, valamint az emberiség elleni cselekmények tagadásának kriminalizálása előtt. Abból azonban, hogy a tervezett büntetőjogi szankció így formailag összhangba hozható az alkotmányszöveggel, nem következik, hogy ez az Alkotmány alapját jelentő értékrenddel is összhangban állna. A köztársaság intézményei a jelenleg rendelkezésre álló jogi eszközöket sem használják ki. A megfélemlítő masírozások, az uszító beszédek elhangzása, a meleg méltóság menetének megtámadása érdemi jogkövetkezmények nélkül maradtak. Sem a rendőrség, sem az ügyészség, sem a bíróság nem lép fel hatékonyan az ilyen jellegű bűncselekményekkel szemben. Erre nem az Alkotmány módosítása a megfelelő válasz. A büntető törvénykönyv izgatási paragrafusa a hatályos Alkotmány keretei közt is pontosítható volna, segítve a következetesebb bírói jogalkalmazást. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a jogi eszközök igénybe vétele csupán segítheti, de nem helyettesíti a demokratikus pártok egyöntetű kiállását az intoleranciával szemben, valamint az intolerancia okainak kiküszöböléséhez szükséges társadalompolitikai lépéseket. A szólás szabadságát az Alkotmány elismeri, de nem az Alkotmány hozza létre. Az emberi jogok létezésüket nem a parlamenti képviselőknek köszönhetik. Az Alkotmányban csupán jogi megfogalmazást nyernek a tőle függetlenül létező morális elvek, mint az emberi méltóság vagy a szabad véleménynyilvánítás. A szólást érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védelem illeti meg. Ezt azt jelenti, hogy a beszéd addig védett, amíg hatása nem sérti mások jogát. Ezért válik a mások jogait valóban sértő beszéd akkor is büntethetővé, ha kódolt: hiszen nem a tartalma önmagában, hanem az általa kiváltott hatás alapozhatja meg a tilalmat. Az Országgyűlés asztalára tett alkotmánymódosítási javaslatok áttörik ezt az elvet. Innentől kezdve bármely közlés pusztán a tartalma alapján megfosztható az Alkotmány védelmétől, ha a jogalkotó vagy a jogalkalmazó úgy ítéli meg, hogy hamis, erkölcstelen, sértő vagy felháborító. Beláthatatlan következményekkel járhat, ha az Alkotmányhoz aktuális politikai célok szolgálatában nyúlnak hozzá. Az Alkotmány nem megváltoztathatatlan; olykor valóban szükség van a módosítására. Aktuális politikai célok szolgálatában azonban nem szabad hozzányúlni. A javasolt módosítások elfogadása beláthatatlan következményekkel járhat. A szólás szabadsága az alapjogok alkotmányos rendszerébe ágyazódik. Egy-két paragrafus átgondolatlan módosítása az egész rendszert megzavarhatja. Ilyen horderejű változtatásra csak alapos társadalmi és szakmai vita után volna szabad vállalkozni. Arra kérjük az országgyűlési képviselőket, hogy szavazzanak nemmel az Alkotmány módosítására. Budapest, 2009. június 20.

Sponsor

http://www.tasz.hu http://www.ekint.org
Share for Success

Comment

634

Signatures