Opprop for akademisk og kulturell boikott av staten Israel

admin@akulbi.net admin@akulbi.net
admin@akulbi.net admin@akulbi.net 10 Comments
1,394 Signatures Goal: 5,000

Den israelske staten okkuperer palestinsk jord og nekter palestinerne grunnleggende menneskerettigheter. Angrepet på Gaza i 2009 og den hensynsløse og ulovlige blokaden har rystet hele verden. Med kontroll over hele det gamle Palestina trakasserer Israel daglig den palestinske befolkningen, fordriver dem fra stadig flere områder og behandler dem som annenrangs mennesker. Situasjonen sammenlignes med rette med apartheid-tiden i Sør-Afrika. Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, men går likevel fri for internasjonale sanksjoner. Derfor må vanlige mennesker ta utfordringen og legge internasjonalt press på Israel. Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonsstaten. Utstrakt samarbeid mellom staten Israel og vesten på disse feltene har bidratt til å legitimere undertrykkelsespolitikken. Vi ønsker ikke å bryte dialogen, men å ta ansvar og forklare våre kolleger hvorfor vi mener Israels behandling av palestinerne er uakseptabel. Framtida for både palestinere og israelere er avhengig av at okkupasjonspolitikken tar slutt, og at grunnleggende menneskerettigheter sikres for alle som bor i området. Dette tror vi ikke vil komme uten press utenfra. Det finnes også forskere og studenter, kunstnere og kulturarbeidere i Israel, som er i åpen opposisjon til den israelske statens okkupasjonspolitikk. Disse trenger internasjonal støtte. Palestinske akademikere og intellektuelle har gjentatte ganger oppfordret kolleger i utlandet til å boikotte akademiske og kulturelle institusjoner i Israel, for å få slutt på okkupasjon og undertrykking. Vi som undertegner dette oppropet; kulturarbeidere og ansatte ved ulike universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner og kulturinstitusjoner i Norge, vil følge denne oppfordringen. Vi oppfordrer alle andre kulturarbeidere og kunstnere, ansatte og studenter ved norske universiteter og høgskoler, samt ansatte ved forskningsinstitutter og kulturelle institusjoner til å gjøre felles sak med oss, ved å avstå fra: - Forsknings- og kultursamarbeid med staten Israels universiteter, forskningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, og representanter for disse institusjonene. - Utveksling av gjesteforskere, - forelesere, gjesteutstillere og artister med disse institusjonene. - Tildeling av stipend og forskningsmidler til slike institusjoner og deres representanter. - Deltakelse på vitenskapelige konferanser og kulturelle arrangementer i Israel med representanter for slike institusjoner. Vi oppfordrer samtidig til å samarbeide med og støtte organisasjoner og enkeltpersoner i Israel, inkludert forskere, studenter, kunstnere og kulturarbeidere, som arbeider mot okkupasjonen og krenkelsen av palestinernes menneskerettigheter. Vi vil endelig oppfordre styrene ved norske akademiske og kulturelle institusjoner, kunstnerorganisasjoner, fagforeninger ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, samt studentorganisasjoner i Norge til å støtte denne boikotten.

.........................................................................................................
100 personer innen kultur og akademia støtter boikotten ved oppstart
(oktober 2010):
Fritz Albregtsen, professor UiO Vanja Alling, PhD-student UiO Paal Bjelke Andersen, forfatter/forlegger Bård Berg, førsteaman. UiT Sissel Mutale Bergh, billedkunstner/skribent Bjørn Bjarre, billedkunstner Aud Karin Bjørn, forsker Mari Boine, musiker Agnes Bolsø, førsteaman. NTNU Aslak Borgersrud, musiker Ole Jacob Bull, rådgiver Bjørgulf Claussen, professor UiO Torstein Dahle, høgskolelektor HiB Ingegjerd Dillan, billedkunstner Anneli Drecker, musiker Hans Ebbing, magister UiB Lasse Efskind, ortoped/forfatter Anders Eiebakke, billedkunstner Arild Eriksen, sivilarkitekt Åshild Fause, førsteaman. UiT Gro Finne, billedkunstner Jan Terje Faarlund, professor UiO Mads Gilbert, professor/overlege UiT Roger Gjerstad, billedkunstner Espen Goffeng, stud.samf.geo. Toril Goksøyr, billedkunstner Nadir Guendouz, Nordic Black Theatre Øystein Grønning, arkitekt Willy Guneriussen, professor UiT Line Halvorsen, filmskaper Hannah Helseth, sosiolog/forfatter Kirsti Henriksen, univ. lektor UiT Erik Hillestad, musikkprodusent KKV Ingvild Holm, scenekunstner Ketil Hylland, professor UiO Marianne Hølmebakk, billedkunstner Arnold Johansen, billedkunstner Svein Flygari Johansen, billedkunstner Morten Krogh, billedkunstner/prof. emer. Sonja Krohn, billedkunstner Andrea Lange, billedkunstner Benjamin Endré Larsen, stipendiat UiO Søren Larsen, dr. philos. UiO Morten Levin, professor NTNU Sonja Lid, forfatter Truls Lie, redaktør/filmskaper Arild Linneberg, professor UiB Mass Soldal Lund, forsker Liv Lundberg, professor UiT/poet Peder Martin Lysestøl, førstelektor HiST Ketil Magnussen, leder, Oslo Dokumentarkino Anna Lange Malmanger, kunsthistoriker Camilla Martens, billedkunstner Pierre Matte, billedkunstner Elisabeth Medbøe, billedkunstner Georges Midré, professor UiT Trond Peter Stamsøe Munch, skuespiller Brit Mæhlum, professor NTNU Trond Nordby, professor UiO Torill Nustad, leder NTL v UiT Gert Nygårdshaug, forfatter Egil Drillo Olsen, landslagstrener Ole Johnny Olsen, førsteaman. UiB Ragnar Olsen, musiker/dramatiker Tommy Olsson, kunstkritiker/kunstner Torgeir Rebolledo Pedersen, forfatter/dramatiker Beate Petersen, billedkunstner/skribent Henrik Placht, billedkunstner Per Platou, kunstner/kurator Brita Pollan, religionsforsker/forfatter Hege Ramson, skribent Jan Åge Riseth, seniorforsker NORUT Ingvild H Rishøi, forfatter Arne Ruste, forfatter Per Rygvold, kurator Kjetil Røed, kunstkritiker Knut H Røed, professor NVH Gerdi Schjelderup, skuespiller Tore Sivertsen, førsteaman. NVH Rune Skarstein, førsteaman. NTNU Tom Skauge, førsteaman. HiB. Eystein Skjerve, professor NVH Ánde Somby, førsteaman. UiT Bente Sommerfeldt-Colberg, billedkunstner Willibald Storn, billedkunstner Morten Strøksnes, forfatter/journalist Jørn H Sværen, forfatter/musiker Ann Rudinow Sætnan, professor NTNU Pia Tellefsen, skuespiller Kjell Underlid, professor HiB Jan Vardøen, musiker/restaurantør Pål Vigeland, billedkunstner Edvard Vogt, prof. emer. UiB Tor Øystein Vaaland, journalist/teolog Bo K. Wallström, kunstner/rådgiver KORO Ebba Wergeland, dr. med. Lene Westerås, redaktør/forfatter Snorre Ytterstad, billedkunstner Audun Øfsti, prof. emer. NTNU Nils Aarsæther, professor UiT


Vennligst behold avkryssing for synlig signatur i signaturlisten
Please let your name show in the online signature list

Links

1394

Signatures

 • 5 months ago
  Anniken Bakke Norway
  5 months ago
 • 6 months ago
  Philip Butler Portugal
  6 months ago
 • 7 months ago
  Sigurd Lein Hernes Norway
  7 months ago
 • 7 months ago
  Bente Bjørsland Norway
  7 months ago
 • 7 months ago
  Katarina Clesinger Sweden
  7 months ago
 • 9 months ago
  Natalia Anna Mosakowska Norway
  9 months ago
 • 9 months ago
  Mehek Rashid Norway
  9 months ago
 • 10 months ago
  Trond Kvernberg Germany
  10 months ago
 • 10 months ago
  Øystein Størdal Martinussen Norway
  10 months ago
 • 11 months ago
  Lise Jaastad Norway
  11 months ago
 • 1 year ago
  Lars Grovlen Norway
  1 year ago
 • 1 year ago
  Geir Holst Norway
  1 year ago
 • 1 year ago
  Huma Everdeen Norway
  1 year ago
 • 1 year ago
  Ståle Paulsen Norway
  1 year ago
 • 1 year ago
  Brynhild Bye-Tiller Norway
  1 year ago
See More