akulbi@palestinakomiteen.no akulbi@palestinakomiteen.no

Opprop for akademisk og kulturell boikott av staten Israel

1965 people have signed this petition. Add your name now!
akulbi@palestinakomiteen.no akulbi@palestinakomiteen.no
1965 people have signed. Add your voice!
40%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Den israelske staten okkuperer palestinsk jord og nekter palestinerne grunnleggende menneskerettigheter. Angrepet på Gaza i 2009 og den hensynsløse og ulovlige blokaden har rystet hele verden. Med kontroll over hele det gamle Palestina trakasserer Israel daglig den palestinske befolkningen, fordriver dem fra stadig flere områder og behandler dem som annenrangs mennesker. Situasjonen sammenlignes med rette med apartheid-tiden i Sør-Afrika.

Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, men går likevel fri for internasjonale sanksjoner. Derfor må vanlige mennesker ta utfordringen og legge internasjonalt press på Israel. Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonsstaten. Utstrakt samarbeid mellom staten Israel og vesten på disse feltene har bidratt til å legitimere undertrykkelsespolitikken.

Vi ønsker ikke å bryte dialogen, men å ta ansvar og forklare våre kolleger hvorfor vi mener Israels behandling av palestinerne er uakseptabel. Framtida for både palestinere og israelere er avhengig av at okkupasjonspolitikken tar slutt, og at grunnleggende menneskerettigheter sikres for alle som bor i området. Dette tror vi ikke vil komme uten press utenfra. Det finnes også forskere og studenter, kunstnere og kulturarbeidere i Israel, som er i åpen opposisjon til den israelske statens okkupasjonspolitikk. Disse trenger internasjonal støtte. Palestinske akademikere og intellektuelle har gjentatte ganger oppfordret kolleger i utlandet til å boikotte akademiske og kulturelle institusjoner i Israel, for å få slutt på okkupasjon og undertrykking.

Vi som undertegner dette oppropet; kulturarbeidere og ansatte ved ulike universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner og kulturinstitusjoner i Norge, vil følge denne oppfordringen. Vi oppfordrer alle andre kulturarbeidere og kunstnere, ansatte og studenter ved norske universiteter og høgskoler, samt ansatte ved forskningsinstitutter og kulturelle institusjoner til å gjøre felles sak med oss, ved å avstå fra:

- Forsknings- og kultursamarbeid med staten Israels universiteter, forskningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, og representanter for disse institusjonene.

- Utveksling av gjesteforskere, - forelesere, gjesteutstillere og artister med disse institusjonene.

- Tildeling av stipend og forskningsmidler til slike institusjoner og deres representanter.

- Deltakelse på vitenskapelige konferanser og kulturelle arrangementer i Israel med representanter for slike institusjoner.

Vi oppfordrer samtidig til å samarbeide med og støtte organisasjoner og enkeltpersoner i Israel, inkludert forskere, studenter, kunstnere og kulturarbeidere, som arbeider mot okkupasjonen og krenkelsen av palestinernes menneskerettigheter.

Vi vil endelig oppfordre styrene ved norske akademiske og kulturelle institusjoner, kunstnerorganisasjoner, fagforeninger ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, samt studentorganisasjoner i Norge til å støtte denne boikotten..........................................................................................................
100 personer innen kultur og akademia støtter boikotten ved oppstart
(oktober 2010):


Fritz Albregtsen, professor UiO

Vanja Alling, PhD-student UiO

Paal Bjelke Andersen, forfatter/forlegger

Bård Berg, førsteaman. UiT

Sissel Mutale Bergh, billedkunstner/skribent

Bjørn Bjarre, billedkunstner

Aud Karin Bjørn, forsker

Mari Boine, musiker

Agnes Bolsø, førsteaman. NTNU

Aslak Borgersrud, musiker

Ole Jacob Bull, rådgiver

Bjørgulf Claussen, professor UiO

Torstein Dahle, høgskolelektor HiB

Ingegjerd Dillan, billedkunstner

Hans Ebbing, magister UiB

Lasse Efskind, ortoped/forfatter

Anders Eiebakke, billedkunstner

Arild Eriksen, sivilarkitekt

Åshild Fause, førsteaman. UiT

Gro Finne, billedkunstner

Jan Terje Faarlund, professor UiO

Mads Gilbert, professor/overlege UiT

Roger Gjerstad, billedkunstner

Espen Goffeng, stud.samf.geo.

Toril Goksøyr, billedkunstner

Nadir Guendouz, Nordic Black Theatre

Øystein Grønning, arkitekt

Willy Guneriussen, professor UiT

Line Halvorsen, filmskaper

Hannah Helseth, sosiolog/forfatter

Kirsti Henriksen, univ. lektor UiT

Erik Hillestad, musikkprodusent KKV

Ingvild Holm, scenekunstner

Ketil Hylland, professor UiO

Marianne Hølmebakk, billedkunstner

Arnold Johansen, billedkunstner

Svein Flygari Johansen, billedkunstner

Morten Krogh, billedkunstner/prof. emer.

Sonja Krohn, billedkunstner

Andrea Lange, billedkunstner

Benjamin Endré Larsen, stipendiat UiO

Søren Larsen, dr. philos. UiO

Morten Levin, professor NTNU

Sonja Lid, forfatter

Truls Lie, redaktør/filmskaper

Arild Linneberg, professor UiB

Mass Soldal Lund, forsker

Liv Lundberg, professor UiT/poet

Peder Martin Lysestøl, førstelektor HiST

Ketil Magnussen, leder, Oslo Dokumentarkino

Anna Lange Malmanger, kunsthistoriker

Camilla Martens, billedkunstner

Pierre Matte, billedkunstner

Elisabeth Medbøe, billedkunstner

Georges Midré, professor UiT

Trond Peter Stamsøe Munch, skuespiller

Brit Mæhlum, professor NTNU

Trond Nordby, professor UiO

Torill Nustad, leder NTL v UiT

Gert Nygårdshaug, forfatter

Egil Drillo Olsen, landslagstrener

Ole Johnny Olsen, førsteaman. UiB

Ragnar Olsen, musiker/dramatiker

Tommy Olsson, kunstkritiker/kunstner

Torgeir Rebolledo Pedersen, forfatter/dramatiker

Beate Petersen, billedkunstner/skribent

Henrik Placht, billedkunstner

Per Platou, kunstner/kurator

Brita Pollan, religionsforsker/forfatter

Hege Ramson, skribent

Jan Åge Riseth, seniorforsker NORUT

Ingvild H Rishøi, forfatter

Arne Ruste, forfatter

Per Rygvold, kurator

Kjetil Røed, kunstkritiker

Knut H Røed, professor NVH

Gerdi Schjelderup, skuespiller

Tore Sivertsen, førsteaman. NVH

Rune Skarstein, førsteaman. NTNU

Tom Skauge, førsteaman. HiB.

Eystein Skjerve, professor NVH

Ánde Somby, førsteaman. UiT

Bente Sommerfeldt-Colberg, billedkunstner

Willibald Storn, billedkunstner

Morten Strøksnes, forfatter/journalist

Jørn H Sværen, forfatter/musiker

Ann Rudinow Sætnan, professor NTNU

Pia Tellefsen, skuespiller

Kjell Underlid, professor HiB

Jan Vardøen, musiker/restaurantør

Pål Vigeland, billedkunstner

Edvard Vogt, prof. emer. UiB

Tor Øystein Vaaland, journalist/teolog

Bo K. Wallström, kunstner/rådgiver KORO

Ebba Wergeland, dr. med.

Lene Westerås, redaktør/forfatter

Snorre Ytterstad, billedkunstner

Audun Øfsti, prof. emer. NTNU

Nils Aarsæther, professor UiT
Vennligst behold avkryssing for synlig signatur i signaturlisten.
Please let your name show in the online signature list.

Links

Share for Success
1965

Signatures