Omada Dikigorwn 0

RAISE YOUR VOICE AGAINST THE WALL OF SHAME IN EVROS

210 signers. Add your name now!
Omada Dikigorwn 0 Comments
210 signers. Almost there! Add your voice!
84%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγγειλε πρόσφατα την ανέγερση τείχους στον Έβρο με σκοπό την αποτροπή της παράτυπης εισόδου προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας.

Η ακραία αυτή κίνηση πολιτικής σκοπιμότητας έρχεται σε συνέχεια των απάνθρωπων ευρωπαϊκών πολιτικών που ακολουθεί το Ελληνικό κράτος, σύμφωνα με τις υποδείξεις ισχυρών κρατών μελών της ΕΕ, όπως η Γερμανία. Πρώτα, με το Δουβλίνο ΙΙ η Ελληνική Κυβέρνηση δέχτηκε το κοινοτικό νομικό κατασκεύασμα που έδωσε τη λύση για την εκ πλαγίου αποποίηση των διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών της ΕΕ. Ενώ, συμμετέχοντας στο παιχνίδι της μετάθεσης των προβλημάτων πέρα και έξω από το «δημοκρατικό» έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχεται να γίνει κυριολεκτικά ο συνοριοφύλακας των πολιτικών της ΕΕ.

Η εξαγγελία κατασκευής του τείχους είναι για εμάς μια ακραία έκφραση απολυταρχικής περιφρόνησης προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο προστασίας των προσφύγων και μια σκληρή έκφραση θεσμικού ρατσισμού, έρχεται δε σε συνέχεια των αντιδημοκρατικών πολιτικών που υιοθετεί η κυβερνητική πολιτική για να πατάξει κάθε εσωτερική αντίδραση.

Όσο κι αν ο Υπουργός σπεύδει να διαβεβαιώσει ότι οι “πραγματικοί πρόσφυγες” θα προστατεύονται, είναι για εμάς δεδομένο ότι το τείχος θα σημάνει την άρνηση προστασίας των προσφύγων που φθάνουν ως τα σύνορά μας, κατά παράβαση κάθε έννοιας προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι πάνω στο τείχος του Έβρου θα προσκρούσουν οι κυνηγημένοι από τον πόλεμο και τη γενικευμένη βία στο Αφγανιστάν, τη Σομαλία και κάθε άκρη της γης, οι διωκόμενοι από το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν, οι απελπισμένοι Παλαιστίνιοι της Γάζας, οι πρόσφυγες λόγω φτώχειας από την Ασία και την Αφρική.

Το τείχος δεν θα αποτρέψει τους απελπισμένους από το ταξίδι στη Δύση. Εξάλλου για τους περισσότερους από αυτούς το ταξίδι δεν είναι επιλογή, αλλά ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία τρία χρόνια μόνο, περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα τη χώρας μας με την Τουρκία, όπως περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην προσπάθειά τους να περάσουν το τείχος που “προστατεύει” τις ΗΠΑ από τους Μεξικανούς μετανάστες.

Το τείχος του Έβρου είναι μια επιλογή προσβολής των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα το τείχος είναι μια επιλογή ηθικά και πολιτικά απαράδεκτη.

Σαν νομικοί και πολιτικά ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας αρνούμαστε να συναινέσουμε στην ύψωση ενός τείχους ανάμεσα στις κοινωνίες της υποτιθέμενης ευμάρειας και στους απελπισμένους του “Τρίτου Κόσμου”.

Αρνούμαστε να συναινέσουμε στην κατασκευή της “Ευρώπης – Φρούριο”. Αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο ελευθερίας, αλληλεγγύης και ισότητας όπου τα κάθε είδους τείχη δε θα έχουν καμία θέση.RAISE YOUR VOICE AGAINST THE WALL OF SHAME IN EVROS
DEFEND MIGRANTS AND REFUGEES

The recent announcement by the Ministry for the Protection of the Citizen about the planned erection of a wall at the Evros borderline, with the purpose of preventing the irregular entry of migrants and refugees into Greece from Turkey, is well known to all of us.

This radical move of political expediency comes in continuation of the inhuman European policies, which the Greek State follows upon the recommendations of powerful EU Member States like Germany. First, by agreeing to the Dublin II Regulation, the Greek Government agreed to the Community's legal structure to find a way for EU Member States to discharge their international committments through the back door. In addition, by participating in this game of shifting problems beyond and outside the “democratic territory” of the European Union, it literally took on the role of becoming the borderguard of EU policies.

We perceive the announcement about the erection of the wall as an expression of totalitarian contempt for human rights and for international law on the protection of refugees, as well as a crude expression of institutional racism, which comes in continuation of the anti-democratic policies that the Government has adopted in order to crack down on any internal opposition.

Notwithstanding the Minister's eagerness to reassure us that “real refugees” will be protected, we take it for granted that the wall will constitute a denial of protection to the refugees who reach our borders, in violation of any definition of protection of fundamental human rights. Everybody understands that it is an obstruction wall for those chased from their homes due to war and general violence in Afghanistan, Somalia and every corner of the earth, for those persecuted by the authoritarian regimes of Iran, for the desperate Palestinians from Gaza and the poverty-striken refugees from Asia and Africa.

The wall will not impede desperate people from the East and from Africa from undertaking the journey to the West. For most of them this journey is not a choice, but the only way to survive. The figures speak for themselves: over the last three years alone, more than 300 people were found dead at the land and maritime borders of our country with Turkey; likewise more than 5,000 people have died in their effort to cross the wall which “protects” the US from Mexican migrants.

The Evros wall is a choice to violate human rights.
At the same time, the wall is both morally and politically unacceptable.

As lawyers and as politically active citizens of this country, we refuse to consent to the erection of a wall between supposedly prosperous societies and the desperate people of the “Third World”.

We refuse to consent to the building of a “Europe – Fortress”. We fight for a world of liberty, of solidarity and of equality. For a world where walls of all kind have no place.

Sponsor

Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών - Συλλογή υπογραφών από δικηγόρους/νομικούς κατά του τείχους του αίσχους στον Έβρο Group of Lawyers for the Rights of Migrants and Refugees - Petition Signatures by lawyers/legal practicioners against the wall of shame in Evros

Links

http://omadadikigorwn.blogspot.com/
omadadikigorwn@lists.riseup.net
Share for Success

Comment

210

Signatures