Hussain Shiyaar Addu Atoll 0

#Addu 100 endhuge Hospital ge masahakah mihaarun mihaarah feshumah sarukaarah govaalan

100 people have signed this petition. Add your name now!
Hussain Shiyaar Addu Atoll 0 Comments
100 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ސަރުކާރަށް އަހަރެން މި ގޮވާލަނީ، ބަހަނާތަކާއި ބޭކާރު އުޒުރުތައް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރުން މިހާރަށް އައްޑޫގައި އާ ހޮސްޕިޓަލް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށެވެ. އަދި މި ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިދިނުން އެދި، ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް އާދޭސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަހަރުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ.

Share for Success

Comment

100

Signatures