Να μην περάσει το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ"-Σπουδαστές ΑΤΕΙΘ

Nikolaos Spanakodimitrobagelis
Anonymous 0 Comments
16 Signatures Goal: 1,000

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πολλά μεγάλα και μικρά τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ σε διάφορες πόλεις.Οι κάτοικοι, οι φοιτητές και όλο το προσωπικό αυτών έχουν φτιάξει τη ζωή τους γύρω απ τα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού παιδείας και πολιτισμού της Ελλάδας κύριου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου:"Βασικός σκοπός δεν είναι η εξοικονόμηση τμημάτων αλλά η δημιουργία ισχυρών τμημάτων στη χώρα. Όλα τα τμήματα εντάσσονται σε σχολές συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δε μας ενδιαφέρουν οι πόλεις αλλά οι ισχυροί πόλοι. Στόχος είναι η Ισχύς εν τη ενώσει. Ενώνουμε δυνάμεις γιατί θέλουμε ισχυρούς κόμβους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνδέουμε τους θύλακες αριστείας, προκειμένου να λειτουργήσουν ισχυρά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα: Υποδομών, Υπαλλήλων, Καθηγητών" πρόκειται να συγχωνευτούν πολλές σχολές της Ελλάδας και να μεταφερθούν σχολές σε μικρότερες πόλεις, ανάμεσα σ αυτές και πολλά τμήματα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξοπλισμένα Τεχνολογικά Ιδρύματα στη χώρα. Ως αποτέλεσμα αυτό θα έχει να σταματήσει η φοίτηση πολλών φοιτητών, λόγω οικονομικής δυσχέρειας, να αναγκαστούν πολλοί καθηγητές και προσωπικό να μεταφερθεί σε διαφορετικές πόλεις, καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν κατά πολύ τους πολίτες της χώρας ειδικά την συγκεκριμένη περίοδο της κρίσης.Επίσης θα πρέπει να αχρηστευτούν εγκαταστάσεις εκατομμυρίων ευρώ και να δημιουργηθούν καινούριες με ανάλογο κόστος σε άλλες πόλεις. Ζητούμε λοιπόν, την διακοπή οποιασδήποτε διαδικασίας προς εφαρμογή του σχεδίου "ΑΘΗΝΑ"

Links


Comment

16

Signatures

 • 5 years ago
  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛΑ-ΕΛΕΝΗ Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Μύρια Σαχταρίδου Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Roumpen Gkoltouchtsian United Kingdom
  5 years ago
 • 5 years ago
  Εμμανουηλίδου Φωτεινή Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Ολυμπία Καλογιαννίδου Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Eleni Kavouki Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Konstantinos Manthos Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Evangelou Despoina Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Simos Gleridis Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Δημήτριος Γιαννιώτης Greece
  5 years ago
 • 5 years ago
  Γεωργιτσόπουλος Νικολάος Greece
  5 years ago
See More