Mik Aidt 0

Brev til DR og TV2: Prioritér klimaforandringerne

1189 signers. Add your name now!
Mik Aidt 0 Comments
1189 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Vi har brug for en dækning af klima-stoffet, der er i overensstemmelse med, hvor vigtigt det er at få behandlet og afdækket disse spørgsmål. Fordi det er intet mindre end altafgørende for Danmarks fremtid.

Nogen må gå forrest. Derfor beder vi DRs og TV2s nyhedsredaktioner, som vi som skatteborgere og licensbetalere er med til at finansiere, om at gøre et bedre stykke journalistisk arbejde og dække klima-spørgsmålene bedre og langt oftere i 2013, end de gjorde i 2012.

Samtidig appellerer vi til, at ethvert nyhedsmedie, som udviser ansvarlighed for Danmarks fremtid, opprioriterer og lægger nye ressourcer i dette stofområde - både den guidende, forbrugerrettede og den undersøgende, kritiske journalistik - og dette upåagtet, at der i medieverdenen hersker en opfattelse af, at der ikke er efterspørgsel på dette i befolkningen.

En ny WWF-undersøgelse viser, at denne opfattelse er ude af sync med virkeligheden i dag. 65 procent af befolkningen svarer nemlig, at de faktisk bekymrer sig om klimaforandringerne. Politikernes klima-nøl har i sig selv været med til at ændre danskernes holdning. 58 procent svarer nu, at de selv som borgere og forbrugere har et stort ansvar for at gøre noget ved klimaforandringerne. To ud af tre vil gerne gøre mere for klimaet. Den sidste tredjedel skulle vi gerne også have med.

Nogen må gå forrest og italesætte såvel tvivl og problemer som løsninger i forhold til den globale opvarmning. Denne opgave er både DR og TV2, som ikke er direkte økonomisk afhængige af oplags- eller seertal, i stand til at løfte. Dette er selve essensen af begrebet ‘public service’ – at tjene befolkningen.De statsfinansierede broadcastere har en selvskrevet pligt til at værne om befolkningens sikkerhed i krisesitutationer.

Krise? Ja, krise. Uanset hvad diverse selvlærte konspirationsdebatører måtte mene om emnet, så fortæller verdens samlede videnskab os, at vi står over for den værste og mest komplicerede krise, menneskeheden nogensinde har været konfronteret med. Den amerikanske klimaforsker James Hansen siger direkte, at vi burde erklære verden i undtagelsestilstand. Nu.

Derfor skal DRs og TV2s Nyhedsredaktioner begynde at leve op til deres ansvar og opprioritere dette felt, uddanne deres journalister, etablere klima-redaktioner, klima-programmer med fast sendetid og generelt give emnet langt mere opmærksomhed og flere ressourcer.

Du kan hjælpe ved at underskrive dette brev til DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn og nyhedsdirektør Ulrik Haagerup, TV2s administrerende direktør Merete Eldrup, programdirektør Palle Strøm og nyhedsdirektør Michael Dyrby, hvor vi beder dem om at give danskerne en hyppigere og mere grundig dækning af klimaforandringerne, samtidig med at der afsættes ressourcer til både oplysning om individets og lokalsamfundets muligheder for at skabe forandringer, der sikrer os imod den klimakatastrofe, som forskere advarer os om, at vi med vores nuværende CO2-udslip styrer direkte imod.


Klik på SIGNATURES (menupunkt nr 3 lige oven over denne tekst) for at se, hvor mange og hvem, der indtil nu har underskrevet brevet.- - - - - - - - - - - - - - -


Kære ledere i DR og TV2,

Hver aften stiller et par millioner danskere ind på nyhederne på jeres kanaler. De forventer at få sidste nyt om de mest presserende spørgsmål for deres by og deres land. Da det haster med at finde løsninger på den CO2-skabte klima-krise, opfordrer vi jer til at give den globale opvarmning den nyhedsdækning, som den berettiger - set med de kommende generationers øjne.

Dette kan kun ske, hvis I bruge flere ressourcer og mere sendetid til dækning af spørgsmål og svar om klima-ændringerne, fortæller om nye rapporter om fremtidens ekstreme vejrforhold, bringer interviews med flere klima-forskere, der er i stand til at formidle, hvorfor der er forbindelse mellem menneskets CO2-udledning og de vejrforandringer, vi i disse år er vidne til.

At tage kampen op mod klima-krisen er en gigantisk udfordring for vores generation, og vi opfordrer jeres programafdelinger såvel som nyhedsredaktioner til med en grundig og lødig rapportering om klimaændringer at udvise respekt for væsentlighedskriteriet og ære de bedste journalistiske traditioner, herunder at sætte fokus på den videnskabeligt dokumenterede viden om klimaet og global opvarmning frem for tilfældige enkeltpersoners holdninger og synspunkter.


Et eksempel: Ifølge WWF Verdensnaturfondens seneste månedsmagasin optrådte ordet ‘klimaforandringer’ 278 gange i de danske medier i 2012. Programmet X Factor blev i samme periode omtalt 8.723 gange. Det er mere end 30 gange så ofte. Hvad er årsagen til denne asymmetri mellem væsentlighed og omtale?

Hvorfor figurerede ordet klimaforandringer ikke 30 gange så ofte som X Factor - ja, 100 eller 200 gange - så ofte i medierne?

Klimaforandringerne angår selve den gren, som vi sidder på. Fundamentet, som alt levende er afhængigt af. Intet er ret beset vigtigere end dette. Medierne, og især de to statsfinansierede mediehuse DR og TV2, har svigtet deres ansvar.

Politiken.dk:Er X Factor vigtigere end klimaforandringerne?


Et andet eksempel: Den Internationale Valutafond IMF udgav i januar 2013 en rapport, der fortæller, at verdens regeringer støtter produktionen og distributionen af fossile brændstoffer med 11.000 millioner kroner om året. Med de trusler om vandstigninger, orkaner og klimakaos, som CO2-udslippet styrer kloden imod, kan de undre, at de dygtige nyhedsjournalister i DR og TV2 ikke i højere grad har afdækket og forklaret os, hvordan disse ting hænger sammen.

Hvis ikke den globale opvarmning skal løbe løbsk, er det en kamp mod uret. De tiltag, som politikerne forhandler sig frem til, er helt utilstrækkelige. I en sådan situation kan det undre, hvorfor så få journalister stiller kritiske spørgsmål til politikerne om, hvorfor der stadig anvendes milliarder af skattekroner på at støtte afbrændingen af fossile brændstoffer ud i atmosfæren, i stedet for at slet og ret at overføre disse midler til en opprioritering af produktion og teknologisk udvikling af vedvarende energi, samt en lovgivning, der favoriserer salget af CO2-begrænsende varer, maskiner og køretøjer. Det handler om at fremtidssikre Danmark.


Nogen må gå forrest. Derfor har det en betydning, hvordan vi agerer i Danmark, også selvom andre landes CO2-udledninger p.t. udgør et større problem på globalt plan.


- - - - - - - - - - - -


Skulle I helt have overset de nyheder, som er tikket ind på klima-området den seneste tid, så er her en lille opsamling:

The Bad News -og The Good News.


Lignende appeller og underskriftsindsamlinger til nyhedsmedier afsendes for tiden også til mediehuse i andre lande. Se for eksempel den amerikanske underskriftsindsamlingaction.mediamatters.org


- - - - - - - - - - - -


Underskrift nr 32:

Name:Irene Nielsen onMar 30, 2013
Comment:Dette er faktisk vigtigere end alt andet!

- - - - - - - - - - - -Se hvem og hvor mange, der har skrevet under

Facebook-side for underskriftindsamlingen

Text in English language about the petition
Links

Climate Safety .Info - Bloggers for Climate Safety
Share for Success

Comment

1189

Signatures