Árpi Süle

Aanvraag VVCEPC-erelidmaatschap voor Mia Leijssen

Árpi Süle
70 signers. Almost there! Add your voice!
140%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Beste leden van de Erkenningscommissie, van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering van de VVCEPC,

Als ondertekenaars van dit schrijven willen we een aanvraag indienen voor de toekenning van het erelidmaatschap van de VVCEPC aan Mia Leijssen. De aanleiding voor deze vraag is haar terugtrekking uit de redactieraad van het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie en het stopzetten van haar lidmaatschap in de vereniging waarbij ze aangeeft zich in de aankomende periode van haar leven op andere terreinen te willen richten, buiten dat van de psychotherapie.

Met het toekennen van het erelidmaatschap willen we uitdrukken dat ze – ook als ze zelf niet meer actief is in ons domein – voor ons wel als een vaste waarde deel blijft uitmaken van de gemeenschap van de Vlaamse cliëntgerichte experiëntiële psychotherapeuten. Haar verwezenlijkingen binnen ons vakgebied en de invloed die ze gehad heeft op de ontwikkeling van zovelen onder ons als therapeut, maken dat ze niet weg te denken is uit de Nederlandstalige – maar ook uit de internationale – wereld van de cliëntgericht-experiëntiële therapie. Via het erelidmaatschap willen we haar hiervoor bedanken, erkenning geven en de band met haar in stand houden door haar een blijvende plaats te geven in de vereniging.

De verwezenlijkingen van Mia Leijssen voor onze gedachtegoed en therapierichting situeren zich op verschillende gebieden:

1. Ze heeft meer dan 160 publicaties op haar naam staan in het domein van de psychotherapie en beroepsethiek (zie: http://lirias.kuleuven.be/cv?Username=U0004551). Ze schreef hierbij veel vernieuwende bijdragen in een heldere, toegankelijke taal over uiteenlopende onderwerpen, waarvan de voornaamste zijn:

  • Beroepsethiek
  • Lichaamsgerichte psychotherapie
  • Authenticiteit en congruentie in psychotherapie
  • Focusing-oriented psychotherapie
  • Existentiële betekenis en waarden in psychotherapie
  • De persoon van de therapeut
  • Integratieve counselingsvaardigheden
  • Spiritualiteit en psychotherapie
  • Existentieel welzijn
  • Dromen

Veel van haar publicaties hebben nog steeds een belangrijke impact op therapeuten (in opleiding), ook buiten onze eigen therapierichting, zoals haar boeken Gids voor gesprekstherapie en Gids voor beroepsethiek. Internationaal wordt regelmatig naar haar werk gerefereerd, voornamelijk op het terrein van focusing, beroepsethiek en existentieel welzijn.

2. Als therapeut, opleider en supervisor heeft ze een grote impact gehad op de ontwikkeling van verschillende generaties therapeuten (in opleiding). Met haar doortastende en inspirerende persoonlijke stijl gaf ze haar theoretische kennis en haar scherp inzicht in therapeutische processen door, daarbij moeiteloos de verschillende richtingen binnen onze therapie-oriëntatie (klassiek empathisch, experiëntieel verkennend, interactioneel confronterend en waarde-georiënteerd existentieel) overziend.

3. Ze was één van de pioniers in Vlaanderen op het terrein van focusing en speelde een belangrijke rol in het verspreiden ervan bij ons als methode maar ook in hoe focusing in de vorm van microprocessen in het therapeutisch proces geïntegreerd kan worden.

4. Als prof beroepsethiek en cliëntgerichte therapie zorgde ze ervoor dat onze psychotherapierichting haar plaats bleef behouden in de academische wereld. Veel studenten aan de KU Leuven hebben na hun afstuderen voor het postgraduaat cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie gekozen omdat ze geboeid en geënthousiasmeerd werden door haar lessen en de bijhorende werkcolleges.

5. Op het gebied van beroepsethiek en deontologie heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd in het verspreiden en meer bewust maken van een waardengerichte benadering in tegenstelling tot een benadering die op regels gebaseerd is.

6. Met haar model van existentieel welzijn en de online-opleidingen die ze hiervoor uitgewerkt heeft, heeft ze voor een breed publiek enkele aspecten van onze therapierichting vertaald naar een breed maatschappelijk relevant toepassingsgebied. Met de Massive Open Online Course Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach. (https://www.edx.org/course/existential-well-being-counseling-person-kuleuvenx-ewbcx) zijn wereldwijd over de vijftigduizend mensen in contact gekomen met ons ideeëngoed. Hiermee heeft ze bewezen dat het vrij toegankelijk maken van kennis niet alleen een mooi principe is maar ook in de praktijk mogelijk. Het is de meest succesvolle MOOC van de KU Leuven, wat er ook toe bijdraagt dat ons aanzien in academische middens sterk toegenomen is.

7. Ze is ook de meest prominente vertegenwoordiger van onze therapierichting in de bredere maatschappij, waarbij ze onze zienswijze en waarden op een integere manier in een toegankelijke taal vertaalt naar relevante maatschappelijke thema’s. In haar boeken als Tijd voor de ziel en Leven vanuit liefde zijn ook bepaalde aspecten van onze therapierichting, zoals enkele existentiële thema’s en focusing, voor een breed publiek bekend gemaakt.


De ondertekening van deze aanvraag is alleen bedoeld voor erkende leden (gewoon, supervisor, senior of erelid) van de VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling) omdat volgens de statuten alleen zij bevoegd zijn om over het toekennen van een erelidmaatschap te stemmen. Deze aanvraag moet daarna nog passeren langs de Erkenningscommissie en het Bestuur, en moet finaal worden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VVCEPC. Als belangstellend lid kan je het formulier wel tekenen, maar jouw handtekening wordt niet meegerekend met het nodige aantal stemmen (1/10-de van de stemmingsgerechtigde leden). Je kan tot en met dinsdag 23 maart tekenen.


Langs deze weg zet ik mijn handtekening onder de aanvraag om Mia Leijssen voor te dragen als erelid binnen de VVCEPC.

Share for Success
70

Signatures