Alpe Green 0

NORD CHIAMA SUD: APPELLO A FAVORE DELL’AMBIENTALISTA DI TRIESTE CONDANNATO A MORTE DALLE MAFIE E ABBANDONATO DALLA SOCIETA’ CIVILE / SEVER POZIVA

67 people have signed this petition. Add your name now!
Alpe Green 0 Comments
67 people have signed. Add your voice!
67%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

NORD CHIAMA SUD: APPELLO A FAVORE DELL’AMBIENTALISTA DI TRIESTE CONDANNATO A MORTE DALLE MAFIE E ABBANDONATO DALLA SOCIETA’ CIVILE

Minacce di morte nei confronti di Roberto Giurastante sulle pareti di un centro commerciale a Trieste

CHIEDIAMO IL SOSTEGNO DEL SINDACO DI NAPOLI LUIGI DE MAGISTRIS PER SCONFIGGERE LE POTENTI MAFIE DEL NORD

Trieste, 28 agosto 2011 - L’ambientalista Roberto Giurastante è in prima linea da anni nel Nord Est Italia nella lotta contro le ecomafie dei rifiuti e la cementificazione selvaggia del territorio. Le sue inchieste e le sue denunce pubbliche hanno portato alla luce una situazione di degrado coperta da decenni di omertà istituzionale. Un degrado, materiale e morale, che ha ridotto la piccola provincia di Trieste nella più grande discarica di Stato. Discariche sottomarine, costiere, sull’altopiano carsico, nelle grotte. Questa è la provincia italiana più inquinata. Ma non se ne parla. Non se ne deve parlare, per non abbattere lo stereotipo del Nord pulito e del Sud in mano alle ecomafie. E chi non si attiene alle regole di questa società omertosa viene isolato, emarginato, aggredito. Come capita a Roberto Giurastante che per il suo impegno a difesa della legalità ha subito intimidazioni, minacce di morte, ed è stato sottoposto ad una pesante aggressione giudiziaria sfociata ora anche in una ingiusta condanna per avere denunciato l’abusivismo edilizio di un grosso centro commerciale. Giurastante è stato condannato ad un risarcimento danni di circa 32.000 Euro. Questa azione di annichilimento sempre più intensa mira a “togliere di mezzo” uno dei pochi, se non l’unico, cittadini che nella regione Friuli Venezia Giulia non ha avuto timore di opporsi ad un malgoverno non molto dissimile da quello presente nelle regioni meridionali più esposte all’azione della criminalità organizzata. Un malgoverno fatto di impensabili accordi con le mafie occulte che in questa regione di confine trovano fertile territorio per riciclare i proventi delle attività illecite. Cascate di denaro che tutto e tutti comprano. Qui le mafie esercitano un controllo discreto ed incruento ma per questo sono ancora più letali che nel Sud. Qui infatti le coperture sono quasi totali e sono il frutto di una profonda penetrazione nel tessuto sociale. Una penetrazione che riguarda le stesse istituzioni e che rende difficilissima la lotta contro questa “nuova criminalità” di potere.

Lanciamo perciò un appello pubblico a sostegno di Roberto Giurastante come simbolo di questa nuova lotta per la legalità che deve unire tutti i cittadini dal Nord al Sud.


6 aprile 2010, la testa di capra mozzata davanti alla porta dell’abitazione

di Roberto Giurastante. Minaccia di morte di stampo mafioso.

Non possiamo abbandonare un cittadino europeo che per il suo impegno civile si trova ad essere condannato a morte dal prepotere delle massomafie.

Chiediamo al Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, quale rappresentante di quell’Italia pulita che al Sud più che al Nord sta lottando per il riscatto del Paese, di sostenere questa campagna per la legalità.

Primi firmatari:

Iris Aimo, Christian Depuyper, Sandro Giombi, Roberto Rozzi, Lidia Vecchiet, Vojko Bernard

Alpe Adria Green - Poštna Banka Slovenije TKK: SI56- 9067-2000-0636-284 – per Roberto

SEVER POZIVA JUG: POMAGAJMO OKOLJEVARSTVENIKU IZ TRSTA, KI GA JE MAFIJA OBSODILA NA SMRT, CIVILNA DRUŽBA PA GA JE ZAPUSTILA

"grožnje o smrti Robertu Giurastanteju na steni enega nakupovalnega središča v Trstu"

NEAPELJSKEGA ŽUPANA LUIGIA DE MAGISTRISA SPRAŠUJEMO PODPORO, DA BI NAM POMAGAL V BOJU PROTI MOČNI MAFIJI, KI DELUJE NA SEVERU

Trst, 28. avgusta 2011- okoljevarstvenik Robereto Giurastante je že vrsto let v severni Italiji v ospredju, ker se bori proti ekomafiji v zvezi z odpadki in divji pozidavi okolja. Njegove raziskave in javne prijave so pokazale, kakšna sta razvrednotenje in razkroj moralnosti, ki ju že desetletja pokrivata institucionalna molčečnost in prikrivanje resnice. Materialni in moralni razkroj je privedel majhno tržaško pokrajino do tega, da je postala največje odlagališče odpadkov v državi. Odpadki se nahajajo na morskem dnu, odlagališča so ob obali, na kraških planotah in v jamah. To je najbolj onesnažena italijanska pokrajina. Vendar pa se o tem ne govori. O tem se ne sme govoriti, da se ne bi zrušil stereotip o čistem Severu, medtem ko je jug Italije v rokah ekomafije. Tisti, ki se ne drži pravil te družbe, ki je zavezana k molčečnosti, tisti, ki se temu upre, je izoliran, izobčen in napaden. To se dogaja Robertu Giurastanteju, ki je zaradi svojega truda ohranjanja legalnosti, doživel ustrahovanja, grožnje o smrti in so ga celo nepravično obsodili, ker je prijavil gradbeno zlorabo in nepravilnost pri gradnji velikega trgovskega centra. Giurastante je bil obsojen na povrnitev škode v znesku približno 32.000 evrov. Take vrste delovanja, ki je usmerjeno v uničevanje ljudi, ima cilj odstraniti enega izmed redkih, če ne celo edinega državljana, ki se v deželi Furlaniji-Julijski Krajini ni bal izpostaviti se in se upreti delovanju družbe, ki se ne razlikuje veliko od tiste prisotne na Jugu države, kjer je izpostavljenost organiziranemu kriminalu večja. Slabo vladanje, ki se izraža v nepojmljivih dogovorih s skrito mafijo, saj le-ta na tem obmejnem območju dobiva plodna tla za reciklažo dohodkov, ki izvirajo iz nelegalnih dejavnosti. Tu se vrtijo velike količine denarja, ki lahko vse podkupi in vse kupi. Mafije tukaj izvajajo diskreten in ne tako agresiven nadzor, ki je pa prav zaradi tega toliko bolj škodljiva kot na Jugu države. Na tem območju je namreč veliko prikrivanja in to je znak, da mafija prodira v socialno mrežo. Prodor se dotika tudi samih institucij in na ta način postaja boj proti tej novi vrsti kriminala premoči še bolj težaven.

Zato pozivamo ljudi, da izrazijo podporo Robertu Giurastanteju kot simbol tega novega boja za pravičnost, ki mora združiti vse ljudi od Severa do Juga.

"6.aprila 2010 je pred vrati svojega stanovanja Roberto Giurastante našel odsekano kozličkovo glavo. To je grožnja v mafijskem stilu."

Ne moremo zapustiti enega evropskega državljana, da bi zaradi svoje javne angažiranosti pri uveljavljanju pravičnosti, bil obsojen na smrt od premočnih masovnih mafij.

Neapeljskega župana Luigia De Magistrisa, predstavnika tiste Italije, ki je čista bolj na Jugu kot na Severu, ki se bori za osvoboditev Države, prosimo, naj podpre to kampanjo za ohranjanje legalnosti.

Prvi podpisniki: Iris Aimo, Christian Depuyper, Sandro Giombi, Roberto Rozzi, Lidia Vecchiet, Vojko Bernard

Finančno lahko pomagate z prostovoljnimi prispevki, ki jih nakažete na račun Alpe Adria Green pri Poštni Banki Slovenije TKK: SI56- 9067-2000-0636-284 z pripisom za Roberta. Za vaše prispevke se Vam že vnaprej zahvaljujemo

Sponsor

Alpe Adria Green - mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640 Izpostave: VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA, GMS: 051 311 450

Links

http://alpeadriagreen.wordpress.com/
Share for Success

Comment

67

Signatures