Alpe Green 0

Nočemo ukiniteve statusa reke Soče kot naravne vrednote

237 signers. Add your name now!
Alpe Green 0 Comments
237 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

PROTESTNO PISMO S PODPISI

 

Na internetni strani Ministrstva za okolje in prostor:  http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/predlogi_predpisov/energetika/  je objavljen predlog Energetskega zakona (EZ-1) namenjen javni obravnavi. Ta zakon v svojem zadnjem 565. členu predvideva ukinitev statusa reke Soče kot naravne vrednote in razveljavitev varstvenega režima, ki ga zagotavljata Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76) in Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04 – UPB).

Spodaj podpisani izražamo protest in nasprotovanje navedenemu 565. členu predloga Energetskega zakona in  od  pripravljavcev energetskega zakona zahtevamo, da sporni 565. člen v celoti umaknejo iz predloga.

Pripombe AAG na energecki zakon

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija,  Bosna in Hercegovina.

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice,

Zadeva: Pripombe na energecki zakon

V Alpe Adria Green smatramo da je energecki zakon škodljiv za ohranjevanje NATURE 2000 predvsem na območju Soče in Idrijce, saj so energecki lobiji zopet vnesli v ta zakon pasti ( člen 565., 493). Zato zahtevamo da se ta dva člena umakneta ali ustrezno popravita!

Od predlagatalja zakona tudi zato zahtevamo naj se v ta zakon točno napiše, da je prepovedana gradnja novih HE na območju reke Soče in Idrice.

in da se v členu 93 doda, da se za vse načrtovane energecke objekte, obvezno preveri javni interes, ki ne sme biti v nasprotju z voljo lokalnega prebivalstva ter že sprejetimi okoljskimi direktivami, ki ščitijo ta področja in so za ta območja sprejeta.

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Sponsor

AAG,Prešernova 26,4270 Jesenice

Links

http://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/07/20/pripombe-na-energecki-zakon/
Share for Success

Comment

237

Signatures