Sh F. E. 0

متن نامه تقدیمی به نماینده محترم شهر سمنان.

58 people have signed this petition. Add your name now!
Sh F. E. 0 Comments
58 people have signed. Add your voice!
6%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی؛
جناب آقای دکتر احمد همتی
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضرید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی،
سربازان خط مقدم تولید علم و بومی سازی فناوری در هر کشوری محسوب می شوند و حمایت های حداقلی از
این قشر موجب توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد. حمایت ها از دانشجویان دکتری برای مثال در وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی با دادن حقوق ماهیانه جهت رفع نیازهای معیشتی و رفاهی اولیه صورت می
گیرد تا با توجه به تعهد کار تمام وقت که در هنگام ورود به مقطع دکتری تخصصی امضا می شود، دانشجویان
وقت خود را صرف کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و حل نیازها و مشکلات کشور نمایند. اما متأسفانه طی چند
سال اخیر نه تنها هیچ حمایتی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت نگرفته، بلکه ابلاغ و ابطال دو
شیوه نامه اعطای وام ویژه دکتری، بی ثباتی و تغییرات مکرر بخشنامه ها موجب دغدغهمندی فراوان و تضییع
حقوق مکتسب دانشجویان گشته است و در نتیجه کاهش کیفیت آموزش در کشور و کاهش اعتبار و ارزش
تحصیلی رشته های وزارت علوم را به دنبال داشته است. از این رو، دانشجویان دکتری وزارت علوم در سراسر
ایران کمپینی تحت عنوان "اعتراض به وام ویژه دکتری" را تشکیل داده اند و پیگیر مطالبات به حق خود می
باشند. این کمپین دو مطالبه عمده دارد:
اول: برقراری عدالت؛ یعنی دریافت حقوق ماهانه همچون دانشجویان دکتری وزارت بهداشت و رفع
تبعیض موجود بین دانشجویان دکتری وزرات علوم و دانشجویان دکتری وزارت بهداشت؛
تبصره: حمایت از دانشجویان تا زمان برخورداری از حقوق ماهیانه مورد مطالبه، از طریق وامهای تعریف
شده در صندوق رفاه دانشجویان؛ که این امر هم تا زمان تعیین حقوق مذکور، و نیز افزودن تمام شرایط ذیل به
وام مذکور: الف) افزایش مبلغ وام صندوق رفاه به سرانه ماهیانه حداقل 800هزار تومان و ب) الزامی شدن
پرداخت وام تابستان همانند بقیه ی فصول (کما اینکه تمامی دانشجویان دکتری در تمامی ایام سال مشغول کار
تمام وقت مطابق تعهداتشان هستند) و ج) افزایش مدت تنفس و بازپرداخت وام حداقل دو سال پس از فارغ
التحصیلی به صورت یکسان برای خانمها و آقایان.
دوم: بررسی روند جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی بویژه در مقطع دکتری، و ایجاد بستر کاری مناسب
پس از فارغ التحصیلی این قشر عظیم دانشگاهی. ( در حالی که این دانشجویان و فارغ التحصیلان به راحتی توسط
کشورهای دیگر جذب میشوند).
خواهشمند است مطالبه اصلی دانشجویان دکتری کشور که همانا "پرداخت حقوق ماهیانه" بوده با جدیت
از طریق مبادی و اسناد قانونی موجود و عنداللزوم با پیشنهاد تصویب قانون دائمی در این زمینه را پیگیری کرده و
در کنار آن تسهیل شرایط پرداخت وام را اجرایی فرمایید. به پیوست این نامه متنی آمده است که طی آن مشروح
مطالبات و دلایل توجیهی آنها بیان شده است که مستدعی است در جهت رفع این مشکلات، اقدامات مقتضی را
مبذول فرمایید. اضافه میگردد راهکار حل برخی مشکلات، ریشه شناسی و تصویب قوانین بنیادی است.
لذا خواهشمندیم که در این مورد هم همانند سایر موضوعات نگاهی ریشهای در جهت داشتن نظام آموزشی
پویا با توجه به سرمایه های انسانی این حوزه و مخاطبان اصلی آن داشته باشید و امید است نمایندگان محترم
مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکلات فرزندان این مرز و بوم که دغدغههای مالی، آنها را از تمرکز بر
امر تحقیق و پژوهش باز داشته است، اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
با تشکر؛
جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری سمنان
کمپین کشوری "پیگیری مطالبات دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری"

Share for Success

Comment

58

Signatures