Soroush Moradi 0

من به شاهزاده رضا پهلوی وکالت می دهم

135 people have signed this petition. Add your name now!
Soroush Moradi 0 Comments
135 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

بدینوسیله به همه نهادهای حقوقی و دولتی جهان اعلام میداریم که ما مردم ایران آقای رضا پهلوی ولیعهد ایران را به عنوان نماینده خود در تمامی سطوح مذاکرات و جلسات بین المللی برای حفظ منافع ملی و صدای خود انتخاب می کنم

Share for Success

Comment

135

Signatures