Duminda 0

විදේශවල සිට එන්නත් මාත්‍රා සම්පුර්ණ කර පැමිණෙන මගීන්ගේ දරුවන් සදහා නිරෝධායන වයස් සීමාව අවූ 12 සිට අවු 16 දක්වා වෙනස් කර ගැනීම සදහා.

314 people have signed this petition. Add your name now!
Duminda 0 Comments
314 people have signed. Add your voice!
32%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

පසුගිය 6 වන දින සෞඛ්ය අමාත්යංශය මගින් නිකුත් කරන ලද චක්රලේඛයෙහි සදහන් පරිදි විදේශවල සිට එන්නත් මාත්රා දෙකම සම්පුර්ණ කර දින 14 කට පසුව පැමිණ, පැය 24 ඇතුලත ලබාගත් PCR පරීක්ෂණයද Negative මගීන්ගේ අවු 12 ට අඩු දරුවන් සදහා නිරෝධායනය නොමැතිව නිවෙස් බලා යාමට අවසර ලබාදීම ගැන කෘතඥ වෙමු. කෙසේ නමුත් ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානයේ නිර්දේශවලට අනුව අවු 16 අඩු ළමුන්ට කිසිම රටක එන්නත් ලබා නොදෙන නිසා වයස් සීමාව අවූ 12 සිට අවු 16 දක්වා ළමුන් නිරෝධායනයේ රදවා ගැනීම පදනම් විරහිත බව අවධාරණය කරණු කැමැත්තෙමු.

බොහොමයක් විදේශ ගත ශ්රී ලංකික ශ්රමිකයන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් තම දෙමාපියන් නෑදෑයින් දැකබලා ගැනීම සදහා අවුරුදුපතා මව්බිමට පැමිණෙන අතර, කොරෝනා උවදුර හේතුවෙන් අවුරුදු දෙකකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ තම මව් රටට පැමිණීමට නොහැකිවී ඇත. එසේම බොහොමයක් ශ්රමිකයන්හට තමන් සේවය කරන සමාගම්වල කාර්යබහුලත්වය අනුව වැඩි කාලයක් නිවාඩු අනුමැත කරගත නොහැක. ඉහත හේතුව නිසා අනුමතවූ කෙටි නිවාඩූවෙනුත් සතියකට වැඩි කාලයක් නිරෝධායන මධ්යස්ථානයක ගතකිරීමට සිදුවේ. මේ තත්වය මත එන්නත් ලබාගැනීමට නොහැකි අවු 12 සිට අවු 16 දක්වා දු දරුවන් සිටින ශ්රමිකයන් මේ වසරේත් මවුබිමට පැමිණීමට නොහැකිව මහත්සේ සිත් තැවුලෙන් පසුවෙමු.

ඉහත කාරුණු සලකා බලා එන්නත් මාත්රා සම්පුර්ණ වූ දෙමව්පියන්ගේ, නිරෝධායනය නොමැතිව නිවෙස්වලට යාහැකි ළමුන්ගේ වයස් සීමාව අවු 12 සිට 16 දක්වා ඉහළ දමන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් මෙයින් ඉල්ලා සිටිමු.

ස්තුතියි!

මීට,

අපහසුතාවයටපත් විදේශගත ලාංකිකයින්.

வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் பயணிகளின் குழந்தைகளுக்கான தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வயது வரம்பை மாற்றுவது.

கடந்த மாதம் 6 ஆம் தேதி சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையின் படி, வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் பயணிகள் இரண்டு தடுப்பு ஊசி மருந்துகள் முடிந்ததும், 14 நாட்கள் அப்புறம் பி.சி.ஆர் சோதனை negative வரும் பட்சத்தில் அவர்களின் 12 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு செல்ல அனுமதித்தற்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்.

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடு. எவ்வாறாயினும், உலக சுகாதார அமைப்பின் பரிந்துரைகளின்படி 16 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு எந்த நாடும் தடுப்பூசி போடாததால், 12 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை தடுத்து வைத்திருப்பது ஆதாரமற்றது என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்த விரும்புகிறோம்.

பல வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கை தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் பெற்றோர்களையும் உறவினர்களையும் சந்திக்க வீடு திரும்புகிறார்கள், ஆனால் கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இரண்டு வருடங்களுக்கும் மேலாக தங்கள் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்ப முடியவில்லை. மேலும், பல தொழிலாளர்கள் தாங்கள் பணிபுரியும் நிறுவனங்களின் பிஸியான கால அட்டவணை காரணமாக நீண்ட விடுப்பு எடுக்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

மேற்கூறிய காரணத்திற்காக, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறுகிய விடுப்பு கூட ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையத்தில் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக செலவிடப்பட வேண்டும். இந்த நிலைமை காரணமாக தடுப்பூசி போட முடியாத 12 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளைக் கொண்ட தொழிலாளர்கள் இந்த ஆண்டிலும் தாய்நாட்டிற்கு திரும்ப முடியாது என்பதில் நாங்கள் வருத்தப்படுகிறோம்.

மேற்கூறியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, தடுப்பூசி முடித்த பெற்றோர்களுக்கும், தனிமைப்படுத்தப்படாமல் வீட்டிற்குச் செல்லக்கூடிய குழந்தைகளுக்கான வயது வரம்பை 12 முதல் 16 வயது வரை அதிகரிக்குமாறு அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

நன்றி!

இப்படிக்கு,

துன்பத்தில் வெளிநாட்டில் வாழும் இலங்கையர்கள்.

Request for exempt children from age 12 to age 16 from qurantine who accompanied by full vaccinated parents

With reference to Circular issued by Ministry of Health Sri Lanka on 6 April 2021, children below 12 years accompanied by travelers who fully vaccinated are exempted mandatory quarantine. We welcome this decision. However, children under 16 year old cannot receive the vaccines as per WHO guidelines. Therefore, it make no sense even if they have negative PCR children age from 12 – 16 years need for quarantine despite their parents are vaccinated.

Many Sri Lankan expatriates living abroad will return to Sri Lanka every year just to visit their parents and relatives. However, they could not do so in last two years due to Covid-19 pandemic. Moreover, the most of them have limited holidays due to busy schedules in their organizations. Therefore, if the above rule is continued they will have to spend most of their holidays in quarantine with their children. Accordingly, the expatriates who are having children between age 12 to 16 are dismay that they will not be able to visit their motherland this year too.

Considering above, we request authorities to amend the guideline to change the age limit from age 12 to age 16, which will allow the children of fully vaccinated parents to exempt from quarantine.

Thanks you for your understanding,

Best Regards,

Sri Lankan Expat living abroad.Share for Success

Comment

314

Signatures