Atie Bastan 0

حفاظت از اتاق انجمن علمی معماری دانشکده شهیدبهشتی در برابر تخریب

15 people have signed this petition. Add your name now!
Atie Bastan 0 Comments
15 people have signed. Add your voice!
8%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

در جریان اصلاح و بازسازی فضای داخلی بخش شهرسازی دانشکده در مجاورت محل استقرار 6 انجمن علمی دانشجویی (معماری، شهرسازی،معماری منظر، مدیریت پروژه و ساخت، بازسازی پس از سانحه و فناوری معماری) بخشی از دیوار فضای مختص این تشکل علمی-دانشجویی به نحوی دچار آسیب جدی و تخریب شده است که استفاده از این فضا را ناممکن ساخته و ضمنا آن را از حیث امنیت ابزار و لوازمی که به صورت امانی برای فعالیت های دانشجویی در اختیار انجمن ¬قرار گرفته بودند، از حیز انتفاع ساقط نموده است. این اقدام که در گفت و گوی شفاهی با کارکنان این بخش از آن به "سهو" تعبیر شده، بدون هیچ اطلاع رسانی ثانویه ای به اعضا یا مسئولین انجمن ها انجام شده و به این ترتیب اتاق انجمن¬های علمی در ایام تعطیلات دانشگاه (در هفته اول مرداد ماه 1395) در وضعی نامناسب از هر جهت رها شده است.

لازم به ذکر است این فضا به همت دانشجویان و مساعدت مسئولین محترم دانشکده، بنا به مستندات موجود پس از 4 سال پیگیری مداوم، در خرداد ماه 1394 در اختیار انجمن های علمی دانشجویی قرار گرفت و مراحل آماده سازی اتاق (شامل تعمیر و اصلاح رنگ دیوارها و تجهیز با وسایل مورد نیاز اولیه) توسط دانشجویان عضو انجمن با بودجه ای حدود 600 هزار تومان اجرا شد که نزدیک به نیمی از این هزینه را خود دانشجویان متقبل شدند. بنابراین خسارت مالی وارده ناشی از این اتفاق، هرچند اندک، تنها متوجه دانشکده نیست، بلکه به نوعی دانشجویانی را که به امید ِ رشد و رواج فعالیت های علمی-دانشجویی در راستای آماده سازی کالبد مناسب برای این تشکل تلاش کرده اند نیز متضرر ساخته است. گذشته از بّعد ِمالی، بروز چنین اتفاقاتی می¬تواند یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روحیه دانشجویان باشد و مانعی گردد بر سر راه شور و شوق انواع فعالیت¬های علمی از جانب دانشجویان، که نیروی محرکه حفظ پویایی فضای علمی دانشگاه به حساب می¬آیند.

Share for Success

Comment

15

Signatures