Pasha Melli 0

بیانیه حمایت دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های اصفهان در حمایت از شهردار شدن دکتر سیدمهدی ابطحی

207 people have signed this petition. Add your name now!
Pasha Melli 0 Comments
207 people have signed. Add your voice!
42%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

اعضای محترم شورای اسلامی شهر اصفهان

با سلام و تبریک انتخاب آن نمایندگان محترم در انتخابات سرنوشت ساز سال ۱۳۹۶

نظر به حضور نام استاد گرانمایه، «جناب آقای دکتر سید مهدی ابطحی»، در فهرست نامزدهای 8 گانه شهرداری اصفهان، با سپاس از حسن نظر و با احترام به وظیفه و حقوق آن نمایندگان محترم، برخی از ویژگیهای بارزی که ایشان را تبدیل به استادی برجسته و همچنین مدیری توانمند نموده است، به اختصار به استحضار میرسد. این ویژگیها در اثر تجارب متفاوتی همچون شاگردی یا همکاری با ایشان در اندوختهها و خاطرات ما دانشجویان دانشگاههای اصفهان در دورههای مختلف نقش بسته است.

۱- دانش و مهارت تدریس دکتر ابطحی در حوزه تخصصی «مهندسی راه و ترافیک» به عنوان مرز مشترک مهندسی عمران با علوم مدیریتی به گونهای بوده که با وجود نبود فرایند حضور و غیاب دانشجویان، کمتر دانشجویی فرصت حضور در کلاسهای ایشان را از خود دریغ داشته است و متخصصان بیشماری توسط وی برای این مرز و بوم پرورش یافتهاند.

۲- دکتر ابطحی با اندیشه عمیق و روشنبینانه خود طی سالیان مدیریت فرهنگی و معاونت دانشجویی، با تحمل ناملایمات و اتهامات بسیار، و در شرایطی که آزادی آموخته نشده بود و تحمل نیز نمیشد؛ چتری محافظ برای اندیشه آزاد دانشجویان بودند و در دوران اصلاحات بستری مناسب برای وزش نسیم اصلاحات و رشد و پرورش نسلی جدید در فضای فکری و فرهنگی دانشگاه و کشور فراهم نمودند.

۳- تعامل، صبوری و نفوذ کلامشان در دانشجویان، به ویژه در میان اعضای تشکلهای دانشجویی، باعث میگردید اختلاف نظرهای بنیادین در دانشگاه بین گرایشهای مختلف فکری، سیاسی و .. از طریق مذاکره و با حفظ حریمهای لازم رفع و رجوع شوند.

۴- توان مدیریتی دکتر ابطحی در به ثمر نشاندن استعدادها و پتانسیلهای دانشگاه در سال نخست معاونت پژوهشی ایشان با صعود جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان به جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا بر همگان آشکار شده است. ایشان با حضور دائم و فعال خود -که همواره پیش از ساعت اداری بود و تا ساعاتی پس از آن ادامه داشت- دانشگاه صنعتی اصفهان را به جایگاهی درخور رساندند.

۵- تسلط ایشان به فرهنگها و زبانهای بین المللی بویژه انگلیسی و سابقه زندگی در خارج از کشور میتواند در جهت تبدیل اصفهان به یک شهر با مقیاس جهانی در فضایی که دولت امید فضای دیپلماسی با دنیا را فراهم نموده است مورد استفاده قرار گیرد.

با عنایت به موارد پیشگفته، ما امضاکنندگان این بیانیه حمایت قاطع خود را از جناب آقای دکتر سید مهدی ابطحی به منظور احراز سمت شهردار اصفهان اعلام میداریم و در دستگرفتن سکان شهرداری توسط ایشان را فرصتی مغتنم برای شهر و شهروندان و تبلور مطالبات رایدهندگان به لیست امید از طریق پیوند علم و دانش با مدیریت شهری میدانیم.

دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه نجفآباد، دانشگاه دانشپژوهان

Share for Success

Comment

207

Signatures