გიორგი ნადარეიშვილი T'bilisi 0

დაბრუნდეს ქ. ნონა ოთხოზორია!

83 signers. Add your name now!
გიორგი ნადარეიშვილი T'bilisi 0 Comments
83 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტს ბ. კახა შენგელიას.

ამავე სკოლის II კურსის სტუდენტების

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოგმართავთ თხოვნით, რომ კომპიუტერული უნარების ლექტორს ქ. ნონა ოთხოზორიას კვლავ შეეძლოს ლექციების ჩატარება მეორე სემესტრში. ჩვენთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო ქ. ნონა ლექტორების ჩამონათვალში აღარ არის. ჩვენი მისი სტუდენტები და არა მარტო მისი სტუდენტები ვითხოვთ მის დაბრუნებას და ჯგუფების მიცემას.

07/12/2013

Share for Success

Comment

83

Signatures