ali kooshesh 0

احتمال تصویب عدم صدور مجوز صید با قلاب

21 people have signed this petition. Add your name now!
ali kooshesh 0 Comments
21 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست
سرکار خانم دکتر ابتکار
با درود

احتراما در خصوص خبر منتشر شده در خبر گذاری ایسنابا موضوع احتمال ممنوعیت پنج ساله صدور مجوزصید ، کد خبر :92121006481 به استحضار میرساند امضا کنندگان این نامه ضمن اعتراض به این تصمیم تقاضا دارند تا در روندآن تجدید نظر فرمایید .
هزینه ای که ماهیگیری ورزشی و تفننی به طبیعت وارد میکند در قبال هزینه سنگینی که ماهیگیری های غیر قانونی با انواع تور و سم وبرق و دیگر روش های ناجوانمردانه به طبیعت تحمیل میکنند قابل قیاس نیست ،به نظر نمیرسد اتخاذ این تصمیم کمکی به احیا طبیعت بنماید !
ماهیگیران ورزشی به نوبه خود یاران محیط زیست هستند و از آنجایی که در دامان طبیعت اوقات خویش را سپریمینمایند و به چشم بهره کشی از طبیعت به آن نمی نگرند در پاسداری از این امانت خداوندی دوشادوش محیط بانان میتوانند مثمر ثمر باشند به شرط آنکه آن سازمان نیز با تصمیماتی که رویه آن نه بر اساس اعتدال بلکه تندرو گرایانه به نظر میرسد باعث دل سردی ایشان نگردد .
همانطور که میدانید سالهاست در کشور های پیشرفته مجوز های صید بصورت"صید و رها سازی" صادر میگردد ، امیدواریم تابا درایت آن سازمان محترم و در جهت حفظ محیط زیست در مناطقی که در وضعیت بحران قرار دارند و حتی در کنار مجوز های عادی صید ،صدور این گونه مجوز ها نیز در دستورکار ، به عنوان راه حل میانه و اعتدال گرایانه قرار گیرد .
با سپاس
جمعی از دوست داران محیط زیست و ماهیگیران ورزشی

Share for Success

Comment

21

Signatures