Liv Prewett 0

Rydym am sicrhau dyddiau Mercher rhydd #MercherRhydd | We want a Wednesday win #FUWednesdays

482 people have signed this petition. Add your name now!
Liv Prewett 0 Comments
482 people have signed. Add your voice!
17%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

[English Below]

Rydym am sicrhau ddyddiau Mercher rhydd#MercherRhydd

Cred Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

y dylai Prifysgol Aberystwyth ddangos eu hymrwymiad

i sicrhau bod dydd Mercher yn rhydd

trwy arwyddo’r addewid sydd yn cael ei gynnig gennym.


Yr Addewid a gynhigir

Ar ran myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth a darpar myfyrwyr mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn gofyn i Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth, April McMahon, Uwch dîm rheoli Prifysgol Aberystwyth a phenaethiaid Adrannau Academaidd Prifysgol Aberystwyth i addo’r canlynol:

- I orffen darlithoedd am 12.00pm bob dydd Mercher yn ystod y tymor.

- I wahardd darlithoedd, sesiynau yn y labordy, cyfarfodydd tiwtor a seminarau ac unrhyw ddosbarthiadau eraill rhag cael eu hamserlenni ar brynhawniau dydd Mercher (ar ôl 12.00pm).

- I weithio gyda UMAber a gweithio tuag at ryddhau'r amserlen ar ddydd Mercher.


//

We want a Wednesday win #FUWednesdays

Aberystwyth University Students’ Union believe that Aberystwyth University should demonstrate their commitment to freeing up the Wednesday timetable by signing our proposed pledge.

Proposed Pledge

On behalf of Aberystwyth University students present and prospective, Aberystwyth University Students' Union asks the Vice Chancellor of Aberystwyth University, April McMahon, the Senior Management Team of Aberystwyth University and the Heads of Departments at Aberystwyth University to pledge the folllowing:

-To end lectures at 12.00pm every Wednesday in term.

-To forbid compulsory lectures, lab time, tutorials, seminars or any other classes from being timetabled on a Wednesday afternoon (after 12.00pm).

- To work with AberSU by working towards freeing up the Wednesday timetable (from 9am).

Share for Success

Comment

482

Signatures