David Hallonsten 0

Rättvisa åt Europaskolans elever

56 signers. Add your name now!
David Hallonsten 0 Comments
56 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Följande text kommer att skickas till Universitets- och Högskolerådets generaldirektör den sista mars 2014.

Den är avsedd att undertecknas av elever i Europaskolornas sjätte och sjunde sekundärklasser år 2014 och deras föräldrar. Signaturerna kommer att fogas till skrivelsen i alfabetisk ordning. E-postadressen är inte synlig i signaturlistan utan används bara av sajten för att skicka ett bekräftelsemejl.

Information om vad som händer med skrivelsen kommer att postas på denna sajt.

- - - - -

Generaldirektör Ulf Melin
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
SE-104 30 StockholmOmräkning av betyg från Europaskolan

I november 2012 antog dåvarande Högskoleverket (HSV) en ny tabell för omräkning av betyg från Europaskolan till det svenska betygssystemet. Denna tabell bygger på statistik från 2011 och är mindre förmånlig än den som gällde tidigare. Den är avsedd att tillämpas första gången vid antagningen till höstterminen 2014.

En analys av tillgänglig statistik visar att den nya tabellen systematiskt och väsentligt missgynnar sökande med betyg från Europaskolorna. När tabellen tillämpas på de betyg som tilldelats Europaskolornas elever under 2011 erhåller dessa ett svenskt betygsgenomsnitt om 14,9, under det att snittet för den jämförbara gruppen sökande med svenskt gymnasiebetyg ligger på 16,1, dvs. mer än ett helt steg högre.

Detta utgör ett allvarligt problem ur rättvisesynpunkt för de sökande som drabbas.

Vi undertecknade, elever vid Europaskolorna och anhöriga, begär därför att UHR skyndsamt skall fastställa en ny omräkningstabell som inte missgynnar eleverna vid Europaskolorna och att den tidigare tabellen skall tillämpas om detta inte kan göras före antagningen nu i vår.

Share for Success

Comment

56

Signatures