Samuel Trygg Wik 0

Nej till heltid på förskola för barn till föräldralediga, utan rejäl resursökning Stockholm stad!

446 people have signed this petition. Add your name now!
Samuel Trygg Wik 0 Comments
446 people have signed. Add your voice!
45%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Vi är många inom förskolan som kämpar. Och sliter. Den pedagogiska verksamheten i Stockholm är redan lidande av stora barngrupper och få pedagoger. Nu i Stockholm stads nya budgetförslag vill de styrande att barn till föräldralediga föräldrar ska få ha sina förskolebarn på förskolan så länge de vill. Katastrof säger alla jag lyssnat med inom förskolan. Bra tycker politiker långt utanför vår verklighet.

Anledningar till att förslaget inte gillas av folk med inblick i förskolan, professionella pedagoger, ledning och andra som vigt sina yrkesliv åt barn och barns utveckling och välmående med århundraden av samlad erfarenhet av barn:

*Vad säger detta förslag om hur viktiga föräldrar/vårdnadshavare är i barnens liv? Om tid med dem inte värderas, utan förskolan är viktigare än tid och relstionsskapande med (ledig) förälder och nytt syskon?

*Generell förskola har i dagsläget en tredjedel av personalen frånvarande innan 09:00 och efter 15:00.

*Den pedagogiska verksamheten, som vi såklart tror på, håller sig inom ramen 09:00-15:00, just på grund av bemanning.

*Om barn till föräldralediga utökar sina tider utöver 9-15, då bemanningen är sämre, försämras även verksamheten för alla andra barn med arbetande föräldrar.

*FN:s barnkonvention, vilken Sverige skrivit under, säger att "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.". Är det verkligen barnets bästa som bejakas då det skulle innebära fler barn med färre pedagoger? Eller är det för att underlätta för föräldrarna?

Listan kan säkerligen göras längre. Och att förskolan är en BRA pedagogisk verksamhet för våra barn, det står nog alla inom förskolan för. Men inte då (minst) en tredjedel av personalstyrkan inte finns på plats, innan 09:00 och efter 15:00.

Skriv på. Även om det inte kommer att förändra något kan vi i alla fall visa på att vi försöker säga ifrån. Precis som FN:s barnkonvention säger, för barnets bästa.

Share for Success

Comment

446

Signatures