aria ghajar 0

5,000,000 Emza ,Hambastegi Melli ba iranian

128 people have signed this petition. Add your name now!
aria ghajar 0 Comments
128 people have signed. Add your voice!
52%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

هم میهن گرامی مبارزات آزادیخواهانه مردم دلیر و مسالمت جوی ایران وارد دورانی بسیار حساس شده است . فرجام این مبارزه با سرنوشت ایران و ایرانیان و نسل های آینده گره خورده است . جنبش همگانی درون کشور بدون همبستگی همه ما در فراسوی مرزهای سرزمین مادری ، برای پشتیبانی پیگیر و بازتاب هرچه گسترده تر فریاد هموطنان داخل کشور در عرصه جهانی ، ممکن نخواهد بود. ایرانیان برون مرز تا کنون فارغ از هرگونه گرایش ، مرام و مسلک، مبارزات سرسختانه و تحسین برانگیزی را به پیش برده اند که به سهم خود مایه دلگرمی ، امید و ادامه حرکت مردم می باشد کمپین پنج میلیون امضا با همیاری و مشارکت فعال شما ، کمکی موثر در این راستا ست با امضای فراخوان زیر و اعلام همبستگی با هموطنان خود ، به این کمپین بپیوندید هر امضای ما پیک امید و پیام همدلی است که از ورای مرزهای ایران یه سوی هم میهنان ستمدیده روانه می کنیم و در گوش جهانیان ندای آزادیخواهانه ندا، ،سهراب وتمامی جانباختگان را سر می دهیم. هر امضا شعله شمعی است که در تاریکی استبداد حاکم بر میافروزیم و چهره نامردمی آن را در برابر دیدگان کنجکاو جهانیان عریان می کنیم. هر امضا دستی است که برای فردایی بهتر به سوی یکدیگردر همه جای جهان دراز می کنیم و بر همبستگی فعال و عزم شکست ناپذیر خود در پشتیبانی قاطع تا پیروزی جنبش سراسری ایرانیان دامن می زنیم کمپین پنج میلیون امضا برای همبستگی ملی با ایرانیان ما ایرانیان برون مرز همبستگی خود را با مبارزات آزادیخواهانه و مسالمت آمیز ایرانیان در بند دیکتاتوری حاکم اعلام می داریم ما خود را دراندوه و غم خانواده های قربانیان خشونت های اخیر و درد و رنج روز افزون مبارزان ، آسیب دیدگان و هزاران زندانی زیر شکنجه در ایران شریک می دانیم ما همراه و همدل با هم میهنان خود ، به مبارزه جهانی برای باز پس گیری حق انتخاب انسان آزاد در تعیین سرنوشت خود و حاکمیت صندوق رای ادامه داده و تا استقرار آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر در ایران از پای نخواهیم نشست ما همصدا با مردم ایران ، اتحادیه اروپا ، ،سازمان ملل متحد ، جوامع حقوق بشری و همه وجدان های بیدار در سراسرجهان را به همبستگی با جنبش ملی ایرانیان و پشتیبانی قاطع و پیگیر از اراده استوار وپایدار آنان فرا می خوانیم

Sponsor

www.ipetitions.com

Links

www.ipetitions.com www.tazahorat.com www.savepasargad.com
Share for Success

Comment

128

Signatures