David Manukyan 0

Ընդդեմ կենսաթոշակային 5% պարտադիր վճարի/Against 5% obligatory pension payment

1932 people have signed this petition. Add your name now!
David Manukyan 0 Comments
1932 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Մենք՝ ՀՀ քաղաքացիներս, ովքեր վճարում ենք հարկեր և տերն ենք այս երկրի, դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, մասնավորապես՝ վերջինիս <<պարտադիր>> բաղադրիչին: Սույն օրենքն իր մեջ պարունակում է խտրականություն և պարտադիր կերպով ստիպում քաղաքացուն, ով հազիվ է դիմակայում հարկային բեռին, վճարել հավելյալ 5%-10% իր եկամտից անկախ իր կամքից և առանց բավարար երաշխիքների: Մի՛ վատթարացրեք մեր ընթացիկ աշխատանքային պայմաններն օրենքի ուժով:

As citizens of the Republic of Armenia, paying taxes and being the owner of the State, we are against the obligatory accumulative pension system, particularly its mandatory part. This law contains discrimination and obliges the citizens, who can hardlybear tax pressure,on the top of other taxes to pay additional 5%-10% from their income without their own will and possessing necessary guaranties. Do not worsen our current working condition by the force of the law!

Ուշադրություն՝ լրացրեք լատինատառ հայերենով կամ հենց անգլերեն լեզվով, քանի որ ցավոք PDF կամ Excel ֆայլի վերածելիս հայերենն անընթեռնելի է դառնում:
Attention: Please fill in using Latin letters as unfortunately Armenian letters in this case become unreadable symbols in PDF and Excel!

Sponsor

Քաղաքացիական նախաձեռնություն

Links

Եթե մտահոգված եք խնդրով, կարող եք նաև միանալ մեր խմբին Ֆեյսբուքում:
If you are concerned with the topic, you can also join our group on Facebook.
Share for Success

Comment

1932

Signatures