Rakan Disleksia 0

2019 #mydyslexiawareness Mission Statement

297 people have signed this petition. Add your name now!
Rakan Disleksia 0 Comments
297 people have signed. Add your voice!
30%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ditujukan kepada

Menteri Pendidikan Malaysia

2019 #mydyslexiawareness Mission Statement adalah untuk menjelaskan tentang kekurangan kesedaran dan bantuan sokongan yang diberikan kepada pelajar disleksia dalam sistem pendidikan awam di Malaysia.
Pengesanan Awal berserta intervensi berasaskan fakta dapat membantu pelajar disleksia boleh belajar membaca dan berpeluang untuk merealisasikan potensi mereka sepenuhnya.
Tanpa intervensi, pelajar disleksia di sekolah akan keciciran dan berkemungkinan berpontensi menjadi sebahagian masyarakat yang berisiko dengan masalah sosial dan jenayah.

Kami dari Rakan Disleksia ingin meminta Kementerian Pendidikan Malaysia agar mengambil tindakan seperti berikut:

1. Memberi pengiktirafan permasalah disleksia sebagai Masalah Pembelajaran Specifik seperti yang diguna pakai oleh Jabatan Kebajikan Masyaakat dan di pringkat antarabangsa
2.Meningkatkan kesedaran yang lebih tinggi terhadap permasalahan disleksia dalam sistem pendidikan oleh Kemenetrian Pendidikan Malaysia.
3. Latihan dan pembangunan profesional untuk guru pendidikan khas disleksia dalam pengajaran berasaskan bukti ( evidence based )
4. Pengesanan dan saringan awal dan intervensi awal yang berkesan untuk kanak-kanak yang dikenal pasti 'berisiko' dalam kesukaran membaca.
5. Memastikan pelajar disleksia menerima sokongan pembelajaran dan Intervensi penyesuaian yang munasabah.
6. Mewujudkan perjawatan untuk Guru Pendidikan Khas Disleksia.

Terima Kasih

Penanda Tangan
RAKAN DISLEKSIA

Share for Success

Comment

297

Signatures