Ahmed El Mesri 0

PETITIE Assadaaka, Comit'e Onze Hoop en ZIN

10 people have signed this petition. Add your name now!
Ahmed El Mesri 0 Comments
10 people have signed. Add your voice!
10%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

PETITIE Stadsdeel en welzijnsorganisatie moet gehandicaptenorganisaties de ruimte geven op de begane grond van buurthuis De Meevaart in Zeeburg te Amsterdam. Participatie en toegankelijkheid zijn onlosmakelijk verbonden. U kunt ook uw sympathiebetuigingen e-mailen naar: infoassadaaka@gmail.com Vereniging Zeeburg inclusief Vereniging Assadaaka Comité Onze Hoop PETITIE om de begane grond van buurthuis De Meevaart in stadsdeel Zeeburg te Amsterdam, beschikbaar te maken voor: à vrijwilligers die afhankelijk zijn van rolstoel of scootmobiel; à bezoekers die afhankelijk zijn van rolstoel of scootmobiel; à het huidige wel mogelijke aanbod volgens de al jaren werkende werkwijze van de zelforganisatie van vrijwilligers, Assadaaka Onze Hoop, in stand te laten; à of andere geschikte ruimte te bieden waar vrijwilligers die afhankelijk zijn van rolstoel of scootmobiel, alle activiteiten kunnen uitvoeren waar ze zich voor inzetten. WAAROM Deze verenigingen kunnen nu hun activiteiten niet naar behoren uitvoeren omdat: 1. De toegang tot De Meevaart vrijwel onmogelijk is voor handbewogen rolstoelen (De helling na de ingang is niet te doen); 2. Het rolstoeltoilet niet voldoet; 3. De lift niet voldoet, is te klein voor scootmobielen; 4. De lift is ook niet echt veilig, is oud en krakkemikkig en de laatste tijd vaak stuk; 5. Civic geen bereikbare geschikte kantoorruimte op de begane grond beschikbaar wil stellen voor de doelgroepen. Sinds 1 januari 2007 bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De wet wil o.a.: à Aan Amsterdamse burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, een basis geven om sociaal en maatschappelijk te participeren, (MEEDOEN!); à Het aantrekkelijk maken om als vrijwilliger actief te worden en te blijven; à Dat burgers verantwoordelijkheid nemen en zelf een bijdrage aan de samenleving leveren; In stadsdeel zeeburg is geen enkel buurthuis beschikbaar dat rolstoelvriendelijk is. Er is maar één buurthuis voor alle zelf- of vrijwilligersorganisaties, genaamd Productiehuis De Meevaart. De Meevaart bestaat uit 3 etages. Begane grond, 1e en de 2e etage. In stadsdeel Zeeburg zijn er 3 zelf- of vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met de belangen van gehandicapten chronisch zieken en ouderen. Assadaaka, Comité Onze Hoop en Zin willen samen meewerken aan -dat gehandicapten, chronisch zieken en ouderen- meedoen in de samenleving. En eigenlijk gebeurt het al. Maar het is geen gemakkelijke opgave want er zijn veel obstakels. De doelgroep moet eerst door al de obstakels -willen ze enigszins van nut zijn voor de ander. Zo moet het niet zijn. De vanzelfsprekendheid die een ander ervaart om deel te nemen aan de maatschappij, moet er ook zijn voor de gehandicapten en chronisch zieken en ouderen. De gehandicapte, chronische zieke of ouder, moet, als ze daartoe in staat is, zelfstandig en onafhankelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Assadaaka, Comité Onze Hoop en Zin hebben al talloze woorden hierover uitgesproken of geschreven. In productiehuis De Meevaart is het nog wel enigszins mogelijk voor de gehandicapten om te participeren als zij: 1. Op een zelfstandige en onafhankelijke wijze in het gebouw kunnen komen; 2. Of een begeleider hebben; 3. Gebruik kunnen maken van de aanwezige ruimtes op de begane grond; 4. Op de begane grond terecht kunnen in beschikbare kantoorruimte. Op de begane grond zijn twee kantoorruimtes aanwezig die door het personeel van Civic worden gebruikt. 1 van deze twee kantoorruimtes wordt ook al 18 jaar gebruikt door de vereniging Assadaaka en Comité Onze Hoop in de avond. De voorzitter van de vereniging is zelf afhankelijk van een elektrische rolstoel. In het bestuur van ZIN, zetelen voornamelijk leden die afhankelijk zijn van rolstoel of scootmobiel HUIDIG PROBLEEM: 1. Civic wil dat alle vrijwilligersorganisaties verhuizen naar de bovenste etage, maar dan wordt Assasdaaka Onze Hoop onbereikbaar voor een groot deel van haar doelgroep; 2. Civic wil dat alleen het personeel van Civic gebruik maakt van de kantoorruimtes beneden; 3. Civic verbiedt dat Assadaaka nog langer gebruik maakt van het kantoor in De Meevaart op de begane grond en heeft al de spullen van Assadaaka verwijderd; 4. Civic heeft al een paar keer personeel ingezet om de vereniging de toegang tot het kantoor te belemmeren; 5. Het argument waar Civic zich op baseert is dat de voorzitter tientallen jaren geleden wel boven is geweest. Wat Civic niet wil begrijpen is dat zij het bestaan van de doelgroep die afhankelijk is van rolstoel of scootmobiel daarmee negeert en de participatie op deze wijze belemmert. En dat de voorzitter door niet mee te werken, op deze wijze juist opkomt voor de doelgroep; 6. ZIN wacht (naast de pogingen om de toegankelijkheid te verbeteren) al een tijd 'geduldig' af totdat Civic, het enige buurthuis in de Indische buurt in Zeeburg, ook voor hen bereikbaar maakt. Maar tot die tijd kan de vereniging haar doelen samen met Assadaaka Comité Onze Hoop in De Meevaart niet bewerkstelligen. WMO De wet is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. Met de WMO regelt de gemeente allerlei voorzieningen in de buurt, maar ook in en om het huis, hulp bij het huishouden, diensten aan huis zoals alarmering of ondersteuning door een vrijwilliger, voorzieningen voor gehandicapten en ouderen, buurthuiswerk, jongerenwerk. Ook ambulante verslavingszorg, vrouwenopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. NIEUWE WELZIJNSORGANISATIE Vanaf 1 januari 2008 verzorgt een nieuwe organisatie het aanbod in zorg en welzijn in Zeeburg: 'Civic Zeeburg'. Civic heeft 3 gebouwen uitgekozen om haar werk in Zeeburg uit te voeren. 1. Maatschappelijke dienstverlening & Loket Zorg en Samenleven (Zorgloket), Obiplein 14 2. Vrouwen Centrum Ruma Khami Javaplantsoen 6 3. Productiehuis Vrijwilligers De Meevaart (voormalig buurthuis), Balistraat 48

Share for Success

Comment

10

Signatures