محسن آزاد

کارت 140 و کارت 180 واحد دانشجویان داروسازی

86 people have signed this petition. Add your name now!
محسن آزاد
86 people have signed. Add your voice!
43%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

بسمه تعالی

ریاست محترم دانشکده داروسازی اردبیل؛ دکتر پرهام محمدی

همانطور که مستحضرید طبق مصوبات بیست و پنجمین نشست شورای آموزش داروسازی و تخصصی شماره 603/511/ر تاریخ 93/10/17 که گذراندن 140 واحد برای ورودی 92 و 93 و 180 واحد برای ورودی های 94 به بعد، جهت دریافت کارت انجمن و کار در داروخانه قید شده است و همچنین طبق ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها سازمان غذا و دارو مصوب 95/7/25 اجازه کار برای دانشجویان داروسازی به عنوان قائم مقام، برای مناطق محروم 140 واحد گذرانده و برای سایر مناطق 180 واحد نوشته شده است.

لذا دانشجویان دانشکده داروسازی اردبیل تقاضا دارند همانند اکثر دانشکده های داروسازی کشور و با استناد به مصوبات موجود نسبت به ارائه گواهی جهت دریافت کارت انجمن دانشجویان، اقدامات لازم صورت پذیرد.

با تشکر

از طرف جمعی از دانشجویان داروسازی اردبیل

رونوشت:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛ دکتر اخوان اکبری

معاونت غذا وداروی اردبیل؛ دکتر محسن ارزنلو


Share for Success
86

Signatures