Mehrvash Jafargholizadeh 0

پناهجویان ترکیه را دریابیم... آن ها همان ایرانیان مبارزی هستند که تا چندی پیش شاید

20 people have signed this petition. Add your name now!
Mehrvash Jafargholizadeh 0 Comments
20 people have signed. Add your voice!
20%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

با همبستگی و اتحاد برای کمک به ایرانیان تبعید شده در زندان بزرگ ترکیه یاری برسانیم و با امضای این پتیشن یادآور شویم که موسسات و انجمن هایی که تاکنون به نام این مظلومین بی پناه کمک مالی و تسهیلاتی جمع آوری می کرده اند یا کم کاری کرده اند و یا شایستگی حمل نام هایی چون بنیاد نوروز و ... را ندارند. یادمان باشد بسیاری از مبارزان به نام و موثر جنبش سبزمان نیز در میان این عزیزان به سختی گذران زندگی می کنند.

Links


Share for Success

Comment

20

Signatures